Trať č. 070 (směr Turnov) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

  • Praha-Vršovice
  • Praha hlavní nádraží
  • Praha-Vysočany
  • Praha-Satalice
  • Praha-Kbely
  • Praha-Čakovice

Hlavní nádraží
Trať začíná ve velké stanici Praha-Vršovice. Prochází hlavním nádražím a pokračuje do Vysočan. Tato stanice byla postavena v roce 1872, při zahájení provozu Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy na trati z Neratovic do Prahy. V roce 1873 byla zprovozněna trať Rakouské severozápadní dráhy z Hradce Králové přes Nymburk do Prahy. Tratě obou společností se stýkaly právě ve Vysočanech.
Provoz dalšího nádraží v Praze-Satalicích byl zahájen v roce 1872. Nevelká zastávka v Praze-Kbelích byla na trati zprovozněna až v roce 1932. Poslední stanicí trati na území Prahy je nádraží Praha-Čakovice. To bylo zprovozněno hned v roce 1872.
Nejníže položenou stanicí této trati je nádraží Praha-Vršovice (205 m n. m.), nejvýše leží stanice Praha-Satalice (285 m n. m.). Celý pražský úsek této trati měří 19 km.
Mapování proběhlo ve stanicích Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely a Čakovice. Ve stanici Praha hlavní nádraží byl v roce 2009 vyměňován povrch kolejiště, při němž byly rostliny odstraněny. Na trati č. 070 bylo nalezeno 214 taxonů cévnatých rostlin, což představuje 41 % z celkového počtu zaznamenaných taxonů na všech stanicích Prahy (513).

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Bromus tectorum – sveřep střešní
Daucus carota – mrkev obecná
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Lactuca serriola – locika kompasová
Senecio vulgaris – starček obecný
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Viola arvensis – violka rolní

K raritním taxonům nádraží Praha-Vysočany – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Arctium nemorosum – lopuch hajní
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní
Quercus cerris – dub cer
Quercus petraea agg. – dub zimní
Viola canina – violka psí

Raritní taxony nádraží Praha-Kbely:
Galium mollugo – svízel povázka
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý

Raritní druhy nádraží Praha-Čakovice:
Acinos arvensis – pamětník rolní
Dipsacus laciniatus – štětka laločnatá

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Dipsacus laciniatus – štětka laločnatá: Čakovice – silně ohrožený druh (C2)
Stellaria pallida – ptačinec bledý: nádraží Čakovice, Vršovice – silně ohrožený druh (C2)

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Conyza canadensis – turanka kanadská: Vysočany, Satalice, Kbely
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Vysočany, Kbely
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Satalice

Zajímavosti:
Okrasné druhy na této trati zastupuje ve Vysočanech mochyně židovská (Physalis alkekengi) a povijnice nachová (Ipomoea purpurea). Ve stanici Praha-Kbely jsme našeli zplanělý měsíček lékařský (Calendula officinalis), ve Vršovicích a Čakovicích rozchodník španělský (Sedum hispanicum).
Vršovické okrasné dřeviny – šeřík obecný (Syringa vulgaris), trojpuk (Deutzia sp.), kustovnice cizí (Lycium barbarum) a mahalebka (Prunus mahaleb) – doplňuje ještě hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) z Vysočan a také zdejší duby (Quercus cerris, Q. petraea).
Kustovnice
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 070:
Acer sp. – javor: Satalice
Acer campestre – javor babyka: Kbely
Acer negundo – javor jasanolistý: Vršovice, Satalice, Čakovice
Acer platanoides – javor mléč: Satalice
Acer pseudoplatanus – javor klen: Vršovice, Vysočany
Achillea millefolium – řebříček obecný: Vršovice, Vysočany, Kbely, Čakovice
Acinos arvensis – pamětník rolní: Čakovice
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Vršovice
Alcea rosea – topolovka růžová: Vysočany
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Satalice
Amaranthus albus – laskavec bílý: Vysočany
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Vysočany, Kbely
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Vršovice
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Vršovice, Satalice, Čakovice
Arctium sp.: Vršovice
Arctium lappa – lopuch větší: Vysočany, Kbely
Arctium minus – lopuch menší: Kbely
Arctium nemorosum – lopuch hajní: Vysočany
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý: Satalice
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Vršovice, Vysočany, Kbely, Čakovice
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Vršovice, Vysočany,
Ballota nigra – měrnice černá: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely
Barbarea vulgaris – barborka obecná: Čakovice
Bellis perennis – sedmikráska obecná: Satalice
Berteroa incana – šedivka šedá: Vršovice, Vysočany,
Betula pendula – bříza bělokorá: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Bromus hordeaceus – sveřep měkký: Vršovice, Kbely
Bromus sterilis – sveřep jalový: Vršovice, Vysočany,
Bromus tectorum – sveřep střešní: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Calamagrostis sp. – třtina: Satalice, Čakovice
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Vršovice, Vysočany, Kbely
Calendula officinalis – měsíček lékařský: Kbely
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Cardaria draba – vesnovka obecná: Vršovice, Čakovice
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Vysočany, Kbely
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Satalice, Čakovice
Cerastium pumilum – rožec nízký: Čakovice
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Vršovice, Satalice, Čakovice
Chaerophyllum temulum – krabilice mámivá: Vršovice,
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Vršovice, Vysočany
Cichorium intybus – čekanka obecná: Vysočany, Kbely
Cirsium arvense – pcháč rolní: Vršovice, Vysočany, Čakovice
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Vysočany, Čakovice
Clematis vitalba – plamének plotní: Vršovice, Vysočany, Čakovice
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Vršovice, Vysočany, Kbely
Conyza canadensis – turanka kanadská: Vysočany, Satalice, Kbely
Cornus sp. – svída: Čakovice
Crepis biennis – škarda dvouletá: Kbely
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Vysočany
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Vršovice, Vysočany
Daucus carota – mrkev obecná: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný: Satalice, Čakovice
Deutzia sp. – trojpuk: Vršovice
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Vysočany, Kbely
Dipsacus fullonum – štětka planá: Vysočany
Dipsacus laciniatus – štětka laločnatá: Čakovice
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Vysočany
Echium vulgare – hadinec obecný: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely Čakovice
Elytrigia repens – pýr plazivý: Vršovice,
Epilobium sp. – vrbovka: Vršovice, Satalice, Čakovice
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Vysočany, Kbely
Equisetum arvense – přeslička rolní: Satalice
Eragrostis minor – milička menší: Vysočany, Satalice, Čakovice
Erigeron annuus – turan roční: Vršovice, Vysočany,
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Satalice, Čakovice
Erophila verna agg. – osívka jarní: Satalice
Euphorbia esula – pryšec obecný: Satalice
Fagus sylvatica – buk lesní: Čakovice
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Vysočany, Kbely
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Vršovice
Fallopia dumetorum – opletka křovištní: Vysočany
Festuca rubra agg. – kostřava červená: Čakovice
Festuca rupicola – kostřava žlábkatá: Kbely
Fragaria sp. – jahodník: Čakovice
Fragaria vesca – jahodník obecný: Čakovice
Fragaria viridis – jahodník trávnice: Vysočany
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Vršovice, Vysočany
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Vysočany, Kbely
Galium aparine – svízel přítula: Vršovice, Satalice, Čakovice
Galium mollugo – svízel povázka: Kbely
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský: Vršovice, Satalice, Čakovice
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Geum urbanum – kuklík městský: Vršovice, Vysočany, Kbely, Čakovice
Glechoma hederacea – popenec obecný: Vysočany
Hedera helix – břečťan popínavý: Vršovice, Satalice
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Vršovice
Herniaria glabra – průtržník lysý: Vršovice
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův: Vysočany
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský: Vysočany, Kbely
Hieracium subgen. Hieracium – jestřábník: Čakovice
Holosteum umbellatum – plevel okoličnatý: Satalice
Hordeum murinum – ječmen myší: Vršovice, Kbely
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Vršovice
Ipomoea purpurea – povijnice nachová: Vysočany
Kochia scoparia – bytel metlatý: Vysočany
Lactuca serriola – locika kompasová: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Lamium album – hluchavka bílá: Vršovice, Čakovice
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Vršovice, Satalice
Lathyrus sylvestris – hrachor lesní: Vysočany
Lepidium campestre – řeřicha chlumní: Vršovice
Lepidium ruderale – řeřicha rumní: Vysočany
Lepidium sp. – řeřicha: Vršovice
Linaria vulgaris – lnice květel: Vršovice, Kbely, Čakovice
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Vysočany
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Vysočany, Čakovice
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Vršovice
Malus sp. – jabloň: Vršovice
Malus domestica – jabloň domácí: Vysočany,
Malva neglecta – sléz přehlížený: Vršovice
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý: Vršovice, Satalice
Medicago sp. – tolice: Čakovice
Medicago ×varia – tolice měňavá: Vršovice
Medicago falcata – tolice srpovitá: Kbely
Medicago lupulina – tolice dětelová: Vršovice
Medicago sativa – tolice vojtěška: Vysočany
Melilotus albus – komonice bílá: Vysočany
Melilotus officinalis – komonice lékařská: Vysočany, Kbely
Microrrhinum minus – hledíček menší: Vysočany
Myosotis arvensis – pomněnka rolní: Čakovice
Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní: Čakovice
Myosotis sp. – pomněnka: Vršovice
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá: Satalice, Čakovice
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní: Vysočany
Oenothera sp. – pupalka: Vršovice, Satalice, Čakovice
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá: Vysočany
Panicum capillare – proso vláskovité: Vršovice
Papaver sp. – mák: Satalice, Čakovice
Papaver rhoeas – mák vlčí: Vršovice, Vysočany
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Vršovice
Pastinaca sativa – pastinák setý: Vršovice, Kbely
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Vysočany
Physalis alkekengi – mochyně židovská: Vysočany
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Vysočany
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Kbely
Plantago major – jitrocel větší: Vršovice, Vysočany
Poa annua – lipnice roční: Vršovice, Vysočany, Čakovice
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Vysočany, Satalice
Poa pratensis – lipnice luční: Vršovice
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Vršovice
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Vysočany
Populus sp. – topol: Vršovice
Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá: Vysočany
Potentilla norvegica – mochna norská: Satalice
Potentilla recta – mochna přímá: Vršovice
Potentilla reptans – mochna plazivá: Satalice
Prunus sp. – slivoň: Vršovice
Prunus mahaleb – mahalebka obecná: Vršovice
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová: Vysočany
Pyrus sp. – hrušeň: Vršovice
Quercus cerris – dub cer: Vysočany
Quercus petraea agg. – dub zimní: Vysočany
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý: Vršovice
Reseda lutea – rýt žlutý: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Vršovice, Satalice
Rosa sp. – růže: Vysočany, Kbely
Rubus sp. – ostružiník: Vysočany, Kbely
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý: Vršovice
Rumex sp. – šťovík: Čakovice
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Vršovice
Salix caprea – vrba jíva: Čakovice
Sambucus nigra – bez černý: Vršovice, Vysočany, Kbely, Čakovice
Sanguisorba minor – krvavec menší: Kbely
Sanguisorba officinalis – krvavec toten: Satalice, Čakovice
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Vysočany
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Satalice, Čakovice
Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý: Kbely
Securigera varia – čičorka pestrá: Vysočany, Kbely
Sedum hispanicum – rozchodník španělský: Vršovice, Čakovice
Senecio vernalis – starček jarní: Čakovice
Senecio viscosus – starček lepkavý: Vysočany, Čakovice
Senecio vulgaris – starček obecný: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Setaria pumila – bér sivý: Vysočany
Setaria verticillata – bér přeslenitý: Kbely
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Vršovice, Vysočany
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Kbely
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Vršovice, Vysočany
Sisymbrium officinale – hulevník lékařský: Kbely
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Vysočany
Solanum nigrum – lilek černý: Vysočany
Solidago sp. – zlatobýl: Satalice
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Vršovice, Vysočany, Kbely
Sonchus arvensis – mléč rolní: Vysočany
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Vysočany
Stellaria media – ptačinec prostřední: Vršovice
Stellaria pallida – ptačinec bledý: Vršovice, Čakovice
Syringa vulgaris – šeřík obecný: Vršovice
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Čakovice
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Thlaspi arvense – penízek rolní: Vršovice
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý: Vršovice
Tragopogon sp. – kozí brada: Satalice, Čakovice
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Vršovice, Vysočany
Tragopogon orientalis – kozí brada východní: Vysočany, Kbely
Tragopogon pratensis – kozí brada luční: Vršovice
Trifolium pratense – jetel luční: Vršovice, Vysočany, Kbely, Čakovice
Trifolium repens – jetel plazivý: Vršovice, Vysočany,
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Vršovice, Vysočany, Satalice, Čakovice
Tussilago farfara – podběl lékařský: Vysočany
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Vršovice, Vysočany, Kbely
Verbascum sp. – divizna: Vršovice, Satalice, Čakovice
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Vršovice, Satalice, Čakovice
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Satalice
Veronica persica – rozrazil perský: Satalice
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Vršovice, Čakovice
Vicia sativa – vikev setá: Vršovice
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá: Vysočany, Kbely
Viola arvensis – violka rolní: Vršovice, Vysočany, Satalice, Kbely, Čakovice
Viola canina – violka psí: Vysočany
Viola hirta – violka srstnatá: Vršovice
Viola odorata – violka vonná: Kbely

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.