Pokud se budete někdy v březnu vyskytovat v okrese Kladno, určitě si nenechte ujít úžasný bledulový zážitek u Třebichovic, přesněji na jižním okraji této obce. Podmáčená louka a bažinatá olšina v údolní nivě Knovízského (Vinařického) potoka byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1986. Území o rozloze 0,63 ha se nachází pod západním svahem Vinařické hory.
Třebichovická olšinka
Hlavním motivem ochrany tohoto území je bohatý výskyt ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum), která tvoří velké porosty jak v bažinné olšině (Alnion glutinosae) ve střední části území, tak na podmáčených loukách, které jsou po okraji území. Místní jsou na zdejší bleduliště právem hrdí a ochotně se s vámi dají do řeči. Touto cestou jsme se také dozvěděli, že populace těchto bílých krásek stále sílí a rozšiřuje se i za hranice chráněného území.
Bledule
Ve vlhkých částech území se kromě bledule jarní hojně vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), v sušších je nalézána hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum). Bíle kvetoucí kostival český (Symphytum bohemicum) můžeme spatřit ve východní části území, kde se nachází rozvolněná rákosina s ostřicí trsnatou (Carex cespitosa).
Třebichovická olšinka
Fotografováno dne 16. 3. 2007.