Syn.: Aralia dubia Spreng., Brassaiopsis confluens Seem., Brassaiopsis papayoides Hand.-Mazz., Fatsia cavaleriei H. Lév., Gastonia palmata Roxb. ex Lindl., Gilibertia palmata (Roxb. ex Lindl.) DC., Hedera ferruginea Wall., nom. illeg., Hedera palmata Wall. ex C. B. Clarke, Plerandra jatrophifolia Hance, Plerandropsis bonii R. Vig., Trevesia cavaleriei (H. Lév.) Grushv. et Skvortsova, Trevesia sanderi Danhart
Čeleď: Araliaceae Juss. – aralkovité
Trevesia palmata
Rozšíření: Druh jihovýchodní Asie, vyskytuje se v oblasti rozprostírající se v nejjižnější části Číny, v Indočíně, Thajsku a Barmě, na západ zasahuje až do Bangladéše, Bhútánu, Nepálu a severovýchodní Indie.
Ekologie: Roste v tropických stálezelených lesích, především v podhorských a horských oblastech, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1500(–2500) m.
Popis: Stálezelený strom dosahující výšky okolo 8 m, s borkou šedou, pokrytou krátkými ostny a hvězdovitými chlupy. Listy vyrůstají v přeslenech v horní části větví, jejich řapík je 30–70(–90) cm dlouhý, čepel je v obrysu okrouhlá, 60–90 cm široká, na bázi srdčitá, jinak značně polymorfní, někdy skoro celokrajná, jindy hluboce dlanitoklaná až dlanitodílná, s 5–9 úkrojky, kožovitá, po obou stranách lysá nebo řídce chlupatá, žilnatina je vyniklá, jednotlivé úkrojky jsou úzce vejčité, nezřídka laločnaté, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé. Květenství je terminální, latnaté, složené z malých okolíků, dosahuje až 45 cm v průměru, jednotlivé okolíky mají 4–5 cm v průměru, jsou 25–45květé, květy jsou oboupohlavné; kalich je hvězdovitě chlupatý; korunních lístků je 7–12, jsou volné, avšak navzájem srostlé po párech nebo trojicích, tyčinek je rovněž 7–12. Plod je skoro kulovitý, 1–1,8 cm dlouhý.
Záměny: Podobný tvar listů najdeme i u druhu Trevesia burckii, který pochází z Malajského poloostrova, Sumatry a Bornea, avšak také u dvou druhů příbuzného rodu Brassaiopsis (B. trevesioides a B. palmipes). Rod Brassaiopsis rozlišíme snadno podle menšího počtu korunních lístků a tyčinek, druh Trevesia burckii má zase korunní lístky skoro kompletně srostlé, opadávají jako jeden celek.
Využití: Rostlina nachází uplatnění v tradiční medicíně. Pro svou nepopíratelnou dekorativnost je s oblibou sázena v zahradách a parcích tropických oblastí, pěstuje se v mnoha botanických zahradách světa.
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Trevesia palmata
Fotografováno dne 26. 7. 2014 (fotografovaná rostlina pochází z kultury – Česko, Botanická zahrada Teplice).