Syn.: Cohnia quekettioides Rchb. f., Cohniella ascendens (Lindl.) Christenson, Cohniella bolivianensis (Oppenheim) Senghas, Cohniella quekettioides (Rchb. f.) Pfitzer, Oncidium ascendens Lindl., Oncidium bolivianense Oppenheim, Oncidium subulifolium Schltr., nom. illeg., Stilifolium ascendens (Lindl.) Königer et D. Pongratz
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Trichocentrum ascendens
Rozšíření: Roste na středoamerické pevnině od jižního Mexika do Panamy, a dále snad i na ostrovech v Karibském moři.
Ekologie: Epifyt, vyskytuje se v různých typech tropických lesů, v bažinách, v porostech v horách, ale i na solitérních stromech na pastvinách nebo v kávových plantážích. Lokality leží od hladiny moře až do nadmořské výšky 1000(–1500) m.
Trichocentrum ascendens
Popis: Přímá nebo vystoupavá bylina, tvoří často rozsáhlé kolonie; pahlízy jsou téměř kulovité, 0,3–2 cm dlouhé a 0,5–1 cm široké. List na vrcholu pahlízy je jediný, monofaciální, válcovitý, 10–75 cm dlouhý a 0,3–1 cm široký, na hřbetě se žlábkem. Květenství je koncová lata 10–50 cm dlouhá; květy jsou typicky žlutohnědě strakaté, laloky pysku jsou žluté; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou kopisťovité, 5–7 mm dlouhé a 3–5 mm široké, konkávně prohnuté; pysk je trojlaločný, 8–12 mm dlouhý, postranní laloky jsou přímé, podlouhlé až šikmo obkopinaté, srpovitě prohnuté, 2,5–5 mm dlouhé, tupé až zaokrouhlené, šíje na okraji nese drobné laloky, prostřední lalok je příčně obdélníkovitý až ledvinitý, 4–6 mm dlouhý a široký, uťatý nebo dvouklaný; na šíji se nachází 5laločný kontrastně zbarvený vysoký hrbolek; sloupek je 2,5–3(–5) mm dlouhý, s úzkými zakřivenými křídly. Plody jsou tobolky asi 1 cm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: Druh chrání úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Poznámka: Rod Trichocentrum je blízce příbuzný rodu Oncidium, je od něj nepříliš ostře morfologicky ohraničený. Některé z 68 rozlišovaných druhů byly donedávna vedeny právě v rodu Oncidium (platí to i pro tento druh), připomíná jej především charakteristická barva a složitá stavba květů, zejména pysku. Některé druhy zmíněných rodů se vzájemně kříží.
Trichocentrum"/
Trichocentrum ascendens
Trichocentrum ascendens
Trichocentrum"/
Trichocentrum ascendens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 18. 2. 2015 (Belize, Xunantunich), 27. 2. 2015 (Belize, Blue Hole National Park).