Čeleď: Hamamelidaceae R. Br. – vilínovité

Trichocladus ellipticus

Rozšíření: Druh tropické východní a jihovýchodní Afriky, jehož rozsáhlý areál se táhne od Etiopie přes Keňu, Tanzanii, východní Zair, Zambii a Mosambik až po jihoafrické pobřeží v provinciích KwaZulu-Natal a Eastern Cape. Kromě nominátního poddruhu bývá rozlišován ještě poddruh Trichocladus ellipticus subsp. malosanus.

Ekologie: Roste v tropických mlžných lesích a v křovinaté vegetaci, často na březích vodních toků a v mokřinách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2100(–3000) m.

Trichocladus ellipticus

Popis: Stálezelený keř až strom, (2–)5–10(–18) m vysoký, s borkou šedavou až šedohnědou a letorosty plstnatými, pokrytými rezavými hvězdovitými chlupy, později olysávajícími. Listy jsou střídavé, řapíkaté, eliptické až obkopinaté, (1–)5–28 cm dlouhé a 0,8–12 cm široké, kožovité, na bázi klínovité až zaokrouhlené, vzácněji mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, na líci víceméně lysé, na rubu hustě bělavě až rezavě chlupaté; palisty jsou čárkovité, opadavé. Květenství je axilární, stopkaté, hlávkaté, o průměru okolo 20 mm; listeny jsou nitkovité, asi 2 mm dlouhé; květy jsou přisedlé, oboupohlavné květy mají kališní trubku asi 1 mm dlouhou, cípy až 2 mm dlouhé, korunní lístky jsou čárkovité, až 17 mm dlouhé a jen 2 mm široké, podvinuté, bílé, žlutozelené až žluté, tyčinek je 5, čnělka je asi 1,3 mm dlouhá; samičí květy mají redukované korunní lístky, které jsou nanejvýše 4 mm dlouhé. Plodem je vejcovitá tobolka, asi 6 mm dlouhá, chlupatá.

Využití: Dřevo tohoto stromu se používá ve stavebnictví, ale i v truhlářství a řezbářství. Borka se uplatňuje v africké tradiční medicíně.

Poznámka: K rodu Trichocladus jsou započítávány čtyři akceptované druhy (POWO 2019), všechny pocházejí z tropické východní a jižní Afriky. Jen tento jediný druh má listy střídavé, ostatní druhy rodu je mají vstřícné.

Trichocladus ellipticus
Trichocladus ellipticus
Trichocladus ellipticus

Fotografováno dne 6. 6. 2019 (Belgie, Vlámsko, Plantentuin Meise).