Čeleď: Aizoaceae Rudolphi – kosmatcovité
Trichodiadema rogersiae
Rozšíření: Druh jižní Afriky, centrum jeho nevelkého areálu leží v západní části jihoafrické provincie Eastern Cape, především v okolí města Cradock, okrajově snad zasahuje i do východní části provincie Western Cape a na jihovýchod Northern Cape – vyskytuje se tedy převážně ve floristrické provincii Karoo.
Ekologie: Doprovází suchou vegetaci na křovinatých svazích, v nadmořských výškách zhruba od 900 až do 1650 m.
Popis: Vytrvalá sukulentní rostlina s lodyhami přímými, až 30 cm dlouhými, papilnatými. Listy jsou vstřícné, čárkovité až kopinaté, dužnaté, na bázi srostlé, lesklé, po povrchu hustě pokryté vystouplými, vodu zadržujícími buňkami, na vrcholu listu s nápadnou korunkou odstávajících štětin – tento znak je charakteristický pro celý rod. Květy vyrůstají jednotlivě na konci větví; kališní lístky jsou drobné, štětinatě zakončené, korunní lístky jsou početné, čárkovité, růžové až nachové; tyčinky jsou nahloučené ve středu květu, obklopují je staminodia. Plodem je tobolka.
Využití: V evropských sbírkách sukulentních rostlin se objevuje hned několik zástupců tohoto rodu; nejčastěji se snad pěstuje Trichodiadema densum, zastoupen však bývá i zde představovaný druh.
Poznámka: Rod Trichodiadema zahrnuje na 40 druhů, které se vyskytují v západní polovině Jihoafrické republiky a v jižní Namibii.
Trichodiadema rogersiae
Trichodiadema rogersiae
Trichodiadema rogersiae
Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).