Syn.: Baeothryon pumilum (Vahl) Á. et D. Love, Scirpus pumilus Vahl, Trichophorum atrichum Palla
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Trichophorum pumilum

Trichophorum pumilum

Rozšíření: Eurasijský druh. Severní Evropa (Norsko), Alpy, západní část Karpat, střední a jižní část Uralu, Severní Amerika. V ČR se nevyskytuje; na Slovensku – Turčianske Teplice, Horná Štubňa, Stankovany, Gánovce u Popradu, Spišské Teplice, Stratená, Baldovce a Sivá Brada u Spišského Podhradí, Svatojánska dolina v Nízkych Tatrách, Pieniny (?).
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou pramenité slatinné louky, mokvavé travertiny, ve spol. Car. davallianae. Na mokrých přeplavovaných, živných zásaditých, humózních i písčitých půdách. Kvete od května do července.
Popis: Drobná trsnatá bylina, 3–15 cm vysoká, s dlouhým výběžkatým odenkem; lodyhy jen na bázi olistěné, přímé šedozelené, hladké. Pochvy černohnědé, nelesklé, dolní bezčepelné, horní s krátkou 5–15 mm šídlovitou čepelí. Květní klásky jednotlivé, vejčité 2–4 mm dlouhé, chudokvěté; plevy vejčitě špičaté, červenohnědé, střední žilka zelená, 2 dolní plevy listenovité, zdéli klásku, tupé, jednožilné. Okvětní štětinky 3, velmi krátké, za plodu se neprodlužují. Nažky vejčité, 1,5 mm, lesklé, žlutavé až černohnědé.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je tento druh řazen k ohroženým a zákonem chráněným druhům (EN/§).
Trichophorum pumilum
Fotografováno dne 6. 5. 2006 (Slovensko, Spišské Podhradie, Sivá Brada, travertinové prameniště).