Syn.: Belotia galleottii Turcz., Trichospermum australis (Little) Kosterm., Trichospermum colombianum (Cuatrec.) Kosterm., Trichospermum grandifolium Kosterm., Trichospermum macranthum (Sprague) Kosterm., Trichospermum occidentalis (Cuatrec.) Kosterm.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Tiliaceae Juss. – lípovité
Trichospermum galeottii
Rozšíření: Areál se rozkládá především ve Střední Americe, kde se druh vyskytuje od jižního Mexika po Panamu, a přesahuje i na jihoamerický kontinent do Kolumbie.
Ekologie: Stanovištěm jsou lesy v oblastech s tropickým klimatem s kratším suchou periodou, občas se vyskytuje i v druhotné vegetaci. Většina lokalit leží v polohách v nadmořských výškách 600–1500 m.
Trichospermum galeottii
Popis: Stálezelený strom, 6–27 m vysoký; kmen může dorůst průměru až 50 cm; letorosty, řapíky i vřeteno květenství jsou pokryty hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, vejčité až kopinaté, 7–22 cm dlouhé a (2,5–)4,5–9 cm široké, na líci s roztroušeně, na rubu hustě hvězdovitě plstnaté, na bázi uťaté až mělce srdčité, na okraji oddáleně pilovité, na vrcholu krátce zašpičatělé; řapík je 8–12 mm dlouhý. Květenství je vrcholová nebo úžlabní lata až 10 cm dlouhá; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou volné, podlouhlé, (7–)9–11(–14) mm dlouhé a (2–)2,5–3,2 mm široké, narůžovělé, vně kratičce pýřité; korunní lístky jsou podobné kališním, poněkud kratší, 8–9(–12) mm dlouhé a 1–3 mm široké, na vrcholu mělce vykrojené; tyčinek je 15, přímých, nestejných, 5–9 mm dlouhých, dále jsou přítomna krátká staminodia; semeník je 2(–3)pouzdrý, svrchní. Plody jsou obvejcovité, 1–1,8 cm dlouhé tobolky, hustě chlupaté, na vrcholu s nasazenou špičkou; semena jsou rovněž chlupatá.
Poznámka: Do rodu Trichospermum se řadí asi 35 druhů, z nichž většina roste v jihovýchodní Asii a tři v tropické Americe. Značně se podobá početnému rodu Grewia, který je rozšířen v tropech Starého světa.
Trichospermum galeottiiTrichospermum galeottii
Trichospermum galeottii
Trichospermum galeottii
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 27. 2. 2015 (Belize, Blue Hole National Park).