Syn.: Alsinanthemum europaeum (L.) Greene, Lysimachia europaea (L.) U. Manns et Anderb., Trientalis alsineflora Pohl
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Trientalis europaea
Rozšíření: Druh s cirkumpolárním rozšířením – vyskytuje se ve střední a severní Evropě, na Islandu, Sibiři a Dálném východě, v Japonsku a na severozápadě Severní Ameriky. U nás se objevuje poměrně hojně v horských oblastech, do teplých krajů zasahuje jen ojediněle.
Ekologie: Roste v lesích a na rašelinných loukách, na půdách vlhkých, kyselých, ponejvíce v pásmu od hor do subalpínského stupně. Kvete od května do července.
Trientalis europaea
Popis: Vytrvalá bylina, 5–15(–20) cm vysoká, lodyha přímá, lysá, jednoduchá. Listy jsou jednoduché, celistvé, dolní přisedlé, střídavé, obvejčité nebo eliptické, horní krátce řapíkaté, kopinaté až eliptické, přeslenitě nahloučené. Květy po 1–2(–4), korunní lístky eliptické, špičaté, bílé, vzácně i narůžovělé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: U nás je řazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a). Na Slovensku je sedmikvítek evropský z hlediska ohrožení zařazen k potenciálně zranitelným druhům (NT), chráněným druhem je ve Francii.
Trientalis europaea
Trientalis europaeaTrientalis europaea
Trientalis europaeaTrientalis europaea
Fotografováno ve dnech 17. 7. 2004 (Česko, Hrubý Jeseník, okolí Pradědu), 21. 6. 2008 (Česko, Česko-saské Švýcarsko) a 20. 6. 2017 (Polsko, Karkonosze, pod Slezským domem).