Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium alpestre
Rozšíření: Areál sahá od střední a východní Evropy až po Ural a Kavkaz, Balkán kromě jihu a jihovýchodu, izolovaně ve střední Francii a Itálii. U nás roste v teplejších oblastech roztroušeně až hojně.
Ekologie: Jetel alpínský roste na suchých loukách, slunných skalnatých stráních, mezích, světlých lesích a jejich okrajích. Vyhovují mu neutrální až zásadité půdy.
Popis: Vytrvalá, 20–50 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, přitiskle nebo odstále chlupatá. Listy řapíkaté, na rubu a okrajích hustě chlupaté, lístky úzce eliptické až kopinaté, 2–5 cm dlouhé a 0,5 až 1 cm široké, jemně zubaté. Květenstvím je kulovitá až vejcovitá hlávka, 15–30 mm dlouhá, přisedlá nebo krátce stopkatá. Jednotlivé květy jsou 12–15 mm dlouhé, přisedlé, purpurové, kalich 20žilný, hustě chlupatý. Kvete od června do července. Plodem je lusk.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je jetel alpínský zařazen mezi vzácnější druhy naší květeny vyžadující pozornost (C4).
Trifolium alpestreTrifolium alpestre
Trifolium alpestre
Fotografováno dne 11. 6. 2006 (Srbsko).