Syn.: Amoria angulata (Waldst. et Kit.) C. Presl
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Trifolium angulatum
Rozšírenie: Euroázijský druh s relatívne obmedzeným areálom. V Európe sa vyskytuje iba v Maďarsku, štátoch bývalej Juhoslávie (Srbsko, Macedónia), Rumunsku, na Ukrajine, odkiaľ zasahuje na východ do európskej časti Ruska a do Gruzínska. Severná hranica areálu prechádza južným Slovenskom.
V Českej republike druh nerastie (len vzácne sekundárne výskyty). Na Slovensku existuje niekoľko údajov z Podunajskej nížiny – okolie Štúrova, Komárna a Nových Zámkov, ktoré už dlhšie neboli potvrdené.
Ekológia: Ďatelina hranatá sa vyskytuje najmä na pasienkoch, tiež úhoroch, na slaných pôdach. Vyžaduje zásadité, hlinité, na jar zaplavované pôdy s vyšším obsahom solí, len v nížinách. Kvitne od mája do júla.
Trifolium angulatum
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 15–20(–30) cm. Byle holé, vystúpavé až priame, duté. Listy dlho stopkaté, prílistky vajcovito kopijovité, dlho končisté, lístky sediace, klinovito vajcovité, celé jemne pílkovité. Hlávky so stopkou takou dlhou ako podporný list, guľaté, 10–15 mm v priemere, kvetné stopky dlhé ako kališná rúrka, zuby približne 2× dlhšie ako 3–3,5 mm dlhá rúrka, koruna ružová až červená, 6–8 mm dlhá, strieška končistá. Plodom sú podlhovasté, holé struky s 3–5 semenami.
Ohrozenie a ochrana: Druh je na Slovensku mimoriadne ohrozený, súčasný výskyt môžeme považovať za prežívajúci zvyšok pôvodnej populácie na slaniskách severne od Štúrova. Ohrozený je predovšetkým pokračujúcou degradáciou slaných biotopov a sekundárnou sukcesiou. V červenom zozname SR je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy (CR).
Poznámka: Na Slovensku veľmi vzácny druh, ktorého výskyt bol potvrdený po takmer troch desaťročiach.
Trifolium angulatum
Trifolium angulatum
Foto: 18. 5. 2008 (Srbsko, Gornje Podunavlje), 7. 6. 2010 (Maďarsko, Köros Maros n. p.) a 15. 6. 2010 (Slovensko, Hronská pahorkatina).