Syn.: Galearia fragifera (L.) C. Presl, Amoria fragifera (L.) Roskov, Xerosphaera fragifera (L.) Soják, Trifolium bonannii (J. et C. Presl) C. Presl, Galearia bonannii (J. et C. Presl) C. Presl, Trifolium fragiferum subsp. bonannii (J. et C. Presl) Soják, Galearia fragifera subsp. bonannii (J. et C. Presl) Soják, Xerosphaera fragifera subsp. bonannii (J. et C. Presl) Soják
Česká jména: dětel jahodnatý (Presl 1819, Opiz 1852), jetel jahodnatý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: ďatelina jahodová (Dostál 1950), ďatelina jahodovitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium fragiferum
Rozšíření: Převážně evropský druh na sever dosahující po jižní Anglii a Skandinávii. Izolované arely se vyskytují směrem na východ až po Bajkal, dále roste v Makaronésii (snad původní na Kanárských ostrovech, zavlečený na Azory), Etiopii a na jihu Arabského poloostrova. U nás roste roztroušeně v teplých oblastech severních Čech, na jižní a východní Moravě. V jižních a západních Čechách a na severní Moravě téměř chybí.
Ekologie: Roste na vlhkých nebo střídavě podmáčených pastvinách, na okrajích cest a na návsích, řidčeji též na okrajích rákosin a vodních ploch, nejčastěji na zasolených či alkalických půdách. Vyhledává místa s nezapojenou vegetací. Kvete od června do září.
Trifolium fragiferum
Popis: Vytrvalé byliny s poléhavými lodyhami dlouhými 10–20(–40) cm. Listy dlouze řapíkaté, lístky vejčité nebo eliptické, bez bělavé skvrny. Palisty vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé, více než polovinou délky srostlé s řapíkem. Hlávky kulovité, cca 10 mm v průměru. Květy 5–7 mm dlouhé, velmi krátce stopkaté. Kalich nezřetelně 20žilný, nestejně dvoupyský, po odkvětu nápadně nafouklý, hustě chlupatý až olysalý a zčásti až zcela zakrývající korunu. Koruna světle růžová až bílá, pavéza mnohem delší než člunek. Plodenství kulovitá až elipsoidní, 9–25 mm v průměru, světle hnědá nebo nafialovělá. Lusky 2–3,8 mm dlouhé, 1–2semenné.
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum
Záměny: Za plodu nezaměnitelný jetel charakteristický nápadně nafouklými kalichy. Za květu by snad mohl být zaměněn s jetelem plazivým (Trifolium repens), od něhož se liší lístky bez bělavé skvrny, květy kratičce stopkatými, zpravidla růžové barvy (jetel plazivý má květy nejčastěji bílé).
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je jetel jahodnatý uveden jako ohrožený (C3). Na Slovensku je zařazen mezi druhy potenciálně ohrožené (NT).
Poznámka: Někdy býval rozlišován taxon Trifolium bonannii, vyskytující se na jižní Moravě, jež má elipsoidní plodenství, kalichy po odkvětu jen zčásti zakrývající koruny, menší lusky a semena. Oba taxony však rostou často pohromadě a jsou spojeny četnými přechody.
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum
Fotografováno dne 26. 6. 2011 (Rakvice, pískovna) a 27. 6. 2011 (Sedlec, u rybníka Nesyt).