Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium medium
Rozšíření: Roste v Evropě, k jihu míst s jeho výskytem ubývá, na severu zasahuje místy i za polární kruh, na východě areál dosahuje k Uralu, dále roste v Turecku a na Kavkaze. V Severní Americe, Tasmánii a na Novém Zélandu je nepůvodní. U nás roste roztroušeně až dosti hojně od nížin do hor (asi po 800 m n. m.), v nejsušších a nejteplejších oblastech místy chybí.
Ekologie: Roste v lesních lemech, na křovinatých stráních, na mezích a loukách, na pastvinách a ve světlých lesích.
Trifolium medium
Popis: Vytrvalá rostlina s kůlovitým kořenem, vysoká 20–50 cm, jejíž lodyhy jsou vystoupavé, méně často poléhavé, větvené, rovné nebo zprohýbané. Listy jsou řapíkaté, trojčetné, lístky jsou vejčitě eliptické až podlouhle kopinaté, celokrajné, na okrajích brvité. Palisty jsou bylinné, pozvolna se zužující do dlouhé špičky. Květenství tvoří kulovitá nebo vejcovitá hlávka, obvykle jednotlivá. Květy jsou 13–20 mm dlouhé, přisedlé. Kalich je desetižilný, kališní trubka obvykle lysá, cípy jsou brvité. Koruna je asi 2krát delší než kalich, purpurově červeně až fialově zbarvená. Lusky jsou vejcovité, nepukavé. Semena jsou nesouměrná, asi 2 mm dlouhá. Kvete od června do srpna.
Trifolium mediumTrifolium medium
Trifolium mediumTrifolium medium
Využití: Je považován za perspektivní pícninu odolnou k chorobám.
Poznámka: Ve slovenské literatuře je uváděn druh Trifolium flexuosum Jacq., který je popisovanému taxonu velmi podobný a morfologicky se od něj liší snad jen délkou kališních cípů (také počtem chromozomů). Tento druh se bude pravděpodobně vyskytovat i na moravské straně Karpat.
Trifolium medium
Fotografováno dne 11. 7. 2010 (NPR Koda).