Syn.: Trifolium repens var. orbelicum (Velen.) Fritsch, Trifolium repens subsp. orbelicum (Velen.) Pawł., Amoria orbelica (Velen.) Májovský, Amoria repens subsp. orbelica (Velen.) Soják
Česká jména: jetelovec plazivý holní (Dostál 1989)
Slovenská jména: ďatelina orbelská (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Trifolium orbelicum
Rozšírenie: Karpatsko-balkánsky taxón rozšírený v Karpatoch od Slovenska a Poľska cez Ukrajinu po Rumunsko. Okrem Karpát aj Bulharsko (Vitoša a Rila, taxón je udávaný i z pohorí Stará Planina a Pirin). V ČR nerastie. V SR Malá Fatra, Západné (skupina Sivého vrchu), Vysoké a Belianske Tatry.
Ekológia: Rastie na vápencoch a mylonitoch (Vysoké Tatry), na jemných sutinách, zarastených skalách a v nízkobylinných porastoch, vyžaduje vlhké, dusíkaté, zásadité, vápenaté pôdy. Vyskytuje sa v subalpínskom až alpínskom stupni. Kvitne v júli až auguste.
Trifolium orbelicum
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–20 cm. Byle krátke, zriedkavejšie poliehavé a niekedy zakoreňujúce, so zvyškami odumretých prílistkov. Listy dlho stopkaté, obrátene vajcovité až elipsovité. Kvety v hustých hlávkach, stopky kvetov dlhé 1–2 mm, kratšie alebo také dlhé ako kališná rúrka, horné zuby podstatne dlhšie ako rúrka. Koruna 2× dlhšia ako kalich. Plod je struk.
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje, príliš ohrozený. Nižšie položené lokality môže ohrozovať zarastanie kosodrevinou, bodové ohrozenie môže predstavovať turizmus (napr. zošľap). Nie je zaradený v Červenom zozname a nie je ani zákonom chránený. Z územia slovenských aj poľských Tatier a Krivánskej Malej Fatry je udávaný endemický poddruh ďatelina orbelská hôľna (Trifolium orbelicum subsp. monticolum (Domin) Májovský (syn. Trifolium repens var. monticolum Domin), ktorý bol opísaný z Belianskych Tatier. V červenom zozname Slovenska je zaradený medzi potencionálne ohrozené (NT) taxóny.
Trifolium orbelicum
Trifolium orbelicum
Trifolium orbelicum
Foto: 3. 8. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).