Česká jména: jetel panonský (Dostál 1958, Kubát 2002)
Slovenská jména: ďatelina panónska (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium pannonicum
Rozšíření: Roste v Karpatech a jejich předhůří, v pohořích v severní části Balkánského poloostrova, v Přímořských Alpách, snad i v Turecku a v Německu. Na Slovensku roste častěji v Ipeľsko-rimavské brázdě, Slovenském krasu, Slovenském stredohorie, na Vihorlatu, ve Spišských kotlinách a na Čergově, jinde je vzácnější, v západní části státu je velmi vzácný; územím Slovenska prochází severní hranice areálu druhu. Do České republiky je druh pravděpodobně pouze vzácně zavlékán, starší doložené údaje z Bílých Karpat jsou pochybné. Zplanělý výskyt je znám také z evropské části Ruska.
Ekologie: Roste na sušších až polostepních loukách, výslunných stráních, v lesních světlinách, ve světlých doubravách od nížin po hory, s těžištěm rozšíření ve středních polohách. Vyhledává, hlubší výživné, vysýchavé, zásadité půdy. Kvete od června do září, někdy až do října.
Trifolium pannonicum
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým řepovitým kořenem a krátce plazivým oddenkem. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, (20–)30–60(–90) cm vysoké, nevětvené nebo chudě větvené, rovnoměrně olistěné, rýhované, obvykle odstále chlupaté. Dolní listy dlouze, horní krátce řapíkaté, trojčetné, lístky kopinaté až podlouhle kopinaté, 30–40(–80) mm dlouhé, 8–15(–20) mm široké, nevýrazně žilkované, postranní žilky ± řídké, přímé nebo mírně obloukem dovnitř ohnuté; palisty cca z 1/2 přirostlé k řapíku, nepřirostlá část čárkovitá, bylinná. Hlávky jednotlivé, vrcholové na stopkách až 11 cm dlouhých, vejcovité nebo válcovité, 40–50(–80) mm dlouhé. Květy až 25 mm dlouhé, přisedlé; kalichy 10žilné, vlnaté, žilky mnohem užší než vzdálenost mezi nimi; koruna žlutobílá, po odkvětu hnědá, delší než kališní cípy; pavéza úzká, špičatá, delší než člunek i křídla. Lusky obvejcovité, zúžené v zobánek, jednosemenné, otvírající se víčkem. Semena nesouměrně srdcovitá až elipsoidní, světle žlutá, až pískově hnědá, lesklá.
Záměny: Podobný je jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon). Jetel panonský je oproti němu robustnější, má větší hlávky, které jsou dlouze stopkaté (u jetele bledožlutého jsou obvykle téměř přisedlé v paždí nejhořejších listů nebo jen krátce stopkaté), žilky na kalichu má úzké (zřetelně užší než vzdálenost mezi nimi), žilnatina lístků je řídká.
Poznámka: Vysoce polyploidní druh (hexadekaploid, 2n = 16x = 128).
Trifolium pannonicumTrifolium pannonicum
Trifolium pannonicumTrifolium pannonicum
Trifolium pannonicum
Trifolium pannonicum
Fotografováno dne 26. 6. 2012 (Rumunsko, Transylvánie, Pasul Ghimeş).