Syn.: Trifolium pratense var. kotulae Pawł., Trifolium frigidum Schur, Trifolium pratense subsp. nivale auct. non (Sieber) Arcang., Trifolium pratense var. alpinum B. Kotula
České mená: jetel luční sněžný (Dostál 1950), jetel luční Kotulův (Dostál 1989, Dostál-Červenka 1991)
Slovenské mená: ďatelina lúčna snežná (Dostál 1950), ďatelina lúčna Kotulova (Dostál-Červenka 1991, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Trifolium pratense subsp. kotulae
Rozšírenie: Karpatský endemit. Vyskytuje sa relatívne hojne v Západných Karpatoch, vzácne na Ukrajine vo Východných Karpatoch (Svidovec) a v Rumunsku pomerne zriedkavo vo Východných aj Južných Karpatoch.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku hojne v Belianskych Tatrách, menej často v Západných a Vysokých, ojedinele v Nízkych Tatrách, ďalej vo Veľkej a Malej (Krivánskej) Fatre.
Ekológia: Rastie na trávnatých aj kamenitých holiach, vyžaduje vlhké, dusíkaté, zásadité, zväčša vápenaté pôdy. Vyskytuje sa v subalpínskom až alpínskom (zriedkavo v horskom) stupni.
Trifolium pratense subsp. kotulae
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–20 cm. Byle vystúpavé, ± chlpaté, listy menšie, lístky 10–15 mm dlhé, na líci holé, na okraji brvité, na dolných listoch obrátene vajcovito srdcovité, uťaté alebo vykrojené, na horných elipsovité, prílistky z 3-uholníkovitej bázy šidlovité, o málo dlhšie ako listová stopka, prílistky pod bázou dlho chlpaté. Kvetné hlávky guľaté, sediace, kalich chlpatý, koruna purpurová, dlhšia ako člnok. Struky vajcovité. Kvitne v júni až júli.
Trifolium pratense subsp. kotulaeTrifolium pratense subsp. kotulae
Trifolium pratense subsp. kotulae
Ohrozenie a ochrana: Druh nie je na Slovensku – vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje – príliš ohrozený. Nižšie položené lokality môže ohrozovať zarastanie kosodrevinou, bodové ohrozenie môže predstavovať turizmus (napr. zošľap). V červenom zozname SR je zaradený do kategórie menej ohrozených taxónov (NT), nie je zákonom chránený.
Poznámka: V alpskej oblasti sa vyskytuje blízko príbuzný taxón Trifolium nivale (syn. T. pratense subsp. nivale).
Trifolium pratense subsp. kotulae
Foto: 14. 7. 2010 (Slovensko, Belianske Tatry).