Syn.: Galearia resupinata (L.) C. Presl, Trifolium bicorne Forssk., Trifolium clusii Godron et Gren, Trifolium folliculatum Lamarck, Trifolium resupinatum var. gracile Rouy, Trifolium resupinatum var. robustum Rouy, Trifolium suaveolens Willd., Xerosphaera resupinata (L.) Soják – jetelík zvrácený
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium resupinatum
Rozšíření: Druh pochází pravděpodobně z Malé Asie, byl pěstován ve vhodných podmínkách i v dalších částech světa. Dnes je rozšířen po celém Středozemí, také v Makaronésii, Severní Americe, Austrálii, Indii. U nás byl poprvé zaznamenán v polovině 19. století, ve dvacátých letech 20. století byl i pěstován, vzácně a přechodně zavlékán.
Ekologie: Roste na rumištích, polích, na okrajích cest, na vlhkých travnatých plochách, na vlhkých těžkých půdách, v nadmořských výškách do 1500 m.
Trifolium resupinatum
Popis: Jednoletá nebo dvouletá bylina, lodyhy přímé, poléhavé nebo plazivé, rozvětvené u báze, 15–30 cm dlouhé, s plazivým stonkem dosahujícím délky 50–100 cm. Listy jsou střídavé, složené ze tří eliptických lístků se zoubkovaným okrajem. Květní hlávky jsou řídké, polokulovité, stopkaté, květy růžově nafialovělé, sladce vonící, korunní lístky jsou otočené o 180°, takže pavéza směřuje dolů. Plody jsou vejčité lusky, uzavřené v nafouklém kalichu s mřížkovou žilnatinou; semena jsou světle hnědá.
Využití: Je pěstován jako píce, zelené hnojení i jako okrasná rostlina. Setý na podzim produkuje krmivo v pozdní zimě a časně na jaře, kvete v březnu až dubnu, uzrává v květnu.
Poznámka: Rozlišují se dvě variety, T. r. var. majus – vzpřímené lodyhy s většími lístky a s pozdějším kvetením a var. resupinatum – poléhavé lodyhy s menšími lístky a ranějším kvetením, obě variety v mnoha kultivarech.
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum
Fotografovali Věra Svobodová, dne 1. 5. 2009 (Sýrie, Hamá), a Vít Grulich, dne 16. 5. 2016 (Albánie, Baks-Rrjollë).