Syn.: Amoria retusa (L.) Dostál, Trifolium parviflorum Ehrh.
Česká jména: jetelovec malokvětý (Dostál 1989), jetel malokvětý (Kubát 2002)
Slovenská jména: ďatelina drobnokvetá (Dostál 1950), ďatelina tupolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium retusum
Rozšíření: Vyskytuje se od severní Afriky (Maroko a Alžírsko) přes Pyrenejský poloostrov do Francie, dále zasahuje od Německa (zdejší výskyt není nesporně autochtonní) přes ČR a Maďarsko na Balkán, také v Rusku, v Turecku a Zakavkazí. V ČR roste v teplých oblastech Čech v Českém středohoří, v Poohří a v okolí Prahy, na Moravě především v jihozápadní části. Na Slovensku je znám z Podunajské nížiny a přilehlých pahorkatin a také od Královského Chlumce na východním Slovensku.
Ekologie: Stanovištěm je neúplně zapojená vegetace na suchých, někdy i zasolených loukách a pastvinách. Vyhýbá se vápnitým podkladům, zato snáší mírné disturbance, okus a sešlap. Hustota populací často kolísá v závislosti na každoročním chodu klimatu.
Trifolium retusum
Popis: Drobná jednoletá, velmi krátkověká bylina vysoká 4–15(–30) cm; lodyhy jsou přímé, většinou od báze větvené. Listy jsou střídavé, řapíkaté, trojčetné; lístky jsou obvejčité, 8–15 mm dlouhé, na bázi klínovité, drobně pilovité, s vyniklými žilkami; palisty jsou kratší než řapíky, široce vejčité a dlouze zašpičatělé. Květenství je kulovitý hustý strboul 0,7–1 cm v průměru, na stopce dlouhé 1–3 cm; květy jsou krátce stopkaté; kališní lístky jsou nálevkovité, 10žilné, s šídlovitými, za plodu tuhými a rozestálými zuby, horní cípy jsou delší než dolní a delší než kališní trubka; koruna je růžová nebo bělavá, kratší než kalich; tyčinek je 10; gyneceum tvoří svrchní semeník. Plod je obvejcovitý, nepukavý, zpravidla dvousemenný; semena jsou asymetrická.
Záměny: Z našich jetelů se tomuto druhu nejvíce podobá jetel žíhaný (Triforium striatum), který má odstále bělavě chlupaté kalichy s mnohem kratšími zuby. Oba druhy mohou růst na stejných stanovištích.
Ohrožení a ochrana: V ČR patří k velmi vzácným druhům, je hodnocen jako kriticky ohrožený (C1t). Rovněž na Slovensku je hodnocen jako kriticky ohrožený (CR) a je zde i chráněn zákonem (§).
Trifolium retusum
Trifolium retusum
Trifolium retusum
Trifolium retusum
Fotografováno dne 24. 5. 2013 (NP Podyjí: Havraníky).