Syn.: Calycomorphum subterraneum (L.) C. Presl
Česká jména: jetel podzemní (Kubát 2002)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium subterraneum
Rozšíření: Makaronésko-mediteránní druh. V Evropě roste na Pyrenejském poloostrově, ve Francii i Itálii, zasahuje i do Velké Británie, Irska, Belgie a Nizozemí, dále se vyskytuje na celém Balkáně, na sever ještě v Maďarsku, jakož i na většině ostrovů. Izolovaný výskyt je znám z jižní části Krymu. V severní Africe se vyskytuje v Maroku, Alžírsku a Tunisku, kromě toho na Madeiře a na Kanárských ostrovech. Dále roste v Turecku, na Kypru, v Sýrii, Libanonu, Izraeli a zřejmě i v Jordánsku, dále v podhůří Kavkazu, v Iráku a Íránu. Byl zavlečen do mnoha dalších oblastí světa, sekundárně se vyskytuje na západním pobřeží Severní Ameriky, roztroušeně i na jihovýchodě USA, dále v jižní Africe, rovněž v Japonsku, jihozápadní i jihovýchodní Austrálii, na Novém Zélandu i jinde. Občas je zavlékán i na území Česka.
Ekologie: Roste v různých typech nezapojené vegetace, např. na úhorech, ruderálních stanovištích a na okrajích cest, převážně na nevápnitých podkladech. Vystupuje do nadmořské výšky 1700 m.
Trifolium subterraneum
Popis: Jednoletá bylina s plazivými nebo poléhavými lodyhami, 10–30 cm dlouhými, přitiskle chlupatými nebo olysalými. Listy jsou střídavé, trojčetné; řapík je až 15 cm dlouhý; lístky jsou obsrdčité, 0,8–1,2 cm dlouhé, někdy s červenou skvrnkou uprostřed, na vrcholu vykrojené. Květenství je dlouze stopkatý mnohokvětý strboul, vnější květy jsou obvykle sterilní, bezkorunné, 2–6 vnitřních fertilních má korunu vyvinutou; kalich fertilních květů je baňkovitý, lysý nebo řídce chlupatý, s nestejně dlouhými zuby, 20žilný, zuby kalicha sterilních květů jsou tuhé, čárkovité, 1,5–9 mm dlouhé; koruna je 0,8–1,2 cm dlouhá, bělavá. Plody jsou jednosemenné, nepukavé (mají charakter nažky), dozrávají pod povrchem půdy.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Irsku nebo i Maďarsku.
Trifolium subterraneum
Trifolium subterraneum
Fotografováno dne 17. 5. 2016 (Albánie, Guri i Zi).