Syn.: Amoria tomentosa (L.) Roskov, Galearia tomentosa (L.) C. Presl, Trifolium curvisepalum Tackh., Trifolium resupinatum subsp. tomentosum (L.) Gibelli et Belli
Česká jména: jetel plstnatý (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium tomentosum
Rozšíření: Makaronésko-mediteránní druh. Roste na Kanárských ostrovech, na Madeiře i Azorských ostrovech, v Evropě od Portugalska po Řecko, v severní Africe od Maroka po Tunisko, v Libyi i v Egyptě. V Asii byl zaznamenán v Turecku, Gruzii, Arménii, v Sýrii, Libanonu, Izraeli a Jordánsku, zasahuje i do Iráku a Íránu. Druhotně se vyskytuje v Kalifornii, v jižní Africe, Argentině, Austrálii a na Novém Zélandu. V padesátých letech 20. století byl přechodně zavlečen i do Brna.
Ekologie: Stanovištěm jsou výslunná ruderální místa a úhory. Vystupuje až do nadmořské výšky 700 m.
Trifolium tomentosum
Popis: Jednoletá bylina, dorůstá výšky 5–15 cm; lodyhy jsou plazivé. Listy jsou střídavé, trojčetné, řapík je 5–7 cm dlouhý, lístky jsou obvejčité, 1,5–2,4 cm dlouhé a 1–1,6 cm široké, na okraji zubaté, špičaté; palisty jsou srostlé, 2–2,5 cm dlouhé, s protaženou špičkou. Květenství je úžlabní strboul na stopce 2–4 cm dlouhé, o průměru 7–11 mm; kalich je zvonkovitý, 7–8 mm dlouhý; koruna je resupinátní, narůžovělá, 3–5 mm dlouhá; tyčinek je 10; semeník je svrchní, chlupatý. Plody jsou nafouklé, měkce chlupaté lusky.
Využití: Dosti rychle rostoucí rostlina, občas se pěstuje jako pícnina, případně na zelené hnojení. Takové kultury jsou nejspíše zdrojem úniků do přírody v zemích mimo přirozený areál.
Poznámka: Patří do příbuzenské skupiny, do níž náleží ještě např. Trifolium fragiferum a Trifolium resupinatum. Vyznačují se vytrvalým, za plodu nafouklým blanitým kalichem; tento druh jej má nápadně měkce chlupatý.
Trifolium tomentosum
Trifolium tomentosum
Fotografováno dne 3. 6. 2018 (Francie, Korsika, Ponte-Novo).