Syn.: Avena alpestris Host, Trisetum flavescens subsp. alpestre (Host) Asch. et Graebn., Trisetum pratense subsp. alpestre (Host) Beck
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Trisetum alpestre
Rozšírenie: Alpsko-karpatský druh s ťažiskom rozšírenia v horských oblastiach strednej, juhovýchodnej a východnej Európy. V ČR nerastie, na Slovensku sa vyskytuje roztratene od Súľovských vrchov po Belianske Tatry a Slovenský raj.
Ekológia: Rastie na trávnatých a kamenitých holiach a v štrbinách skál v horských až subalpínskych polohách.
Opis: Trváca husto trsnatá tráva vysoká 10–30 cm. Steblá priame až šikmo vystúpavé, zvyčajne s 2 kolienkami zakrytými listovými pošvami, listy 1–3 mm široké, 2–5 cm dlhé, vypuklo žilované, jazýček blanitý, 0,5–1,5 mm dlhý. Metlina v obryse vajcovitá, 3–6 cm dlhá, konáriky s 2–6 kláskami. Klásky podlhovasté, z bokov stlačené, 5–6 mm dlhé, trojkveté, svetložlté a často fialovo škvrnité. Plevy kopijovité, 1–3-žilové, plevice podlhovasté, päťžilové, kýlnaté, na vrchole dvojzubé a do osti zúžené, plievočky blanité, semenník chlpatý. Plodom je svetlohnedé okôrené zrno. Kvitne od júna do začiatku augusta.
Trisetum alpestreTrisetum alpestre
Trisetum alpestre
Foto: júl 2006 (Slovensko, Veľký Fatranský Kriváň a Belianske Tatry).