Syn.: Avena brevifolia Host, Avena disticha Lam., nom. illeg., Avena distichophylla Vill., Trisetaria brevifolia (Host) Baumg., Trisetaria distichophylla (Vill.) Paunero, Trisetum albanicum Jáv., Trisetum brevifolium (Host) Roem. et Schult.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Trisetum distichophyllum
Rozšíření: Areál se táhne středoevropskými a jihoevropskými horstvy (Jura, Alpy, hory na Balkánském poloostrově). Údaje z Pyrenejí, Karpat a Kavkazu se zřejmě týkají záměn s jinými druhy.
Ekologie: Roste na štěrkových náplavech podél potoků a na zazemněných sutích, zejména na materiálu z vápnitých břidlic; v alpinském stupni v nadmořských výškách (800–)1200–3300 m.
Trisetum distichophyllum
Popis: Vytrvalá trávovitá bylina tvořící volné trsy a dlouhé nadzemní větvené výběžky; stébla přímá, (5–)10–20(–30) cm vysoká. Listy jsou nápadně dvouřadé, až 6 cm dlouhé a 2–3 mm široké, krátce chlupaté až lysé; jazýček je asi 0,5 mm dlouhý, blanitý, dřípený. Květenství je latovité, 3–6 cm dlouhé, obvykle nese 20–50 klásků; klásky jsou (2–)3–4květé, 6,5–9 mm dlouhé; dolní pleva je 4–6(–7) mm dlouhá, často 3žilná; pluchy jsou asi 5 mm dlouhé, na vrcholu s 2 osinkatými špičkami 0,5–1 mm dlouhými, nejdelší chlupy na bázi pluchy dosahují asi do její poloviny, osina vyrůstá z hřbetu pluchy, je kolénkovitě zahnutá, 3–4 mm dlouhá. Obilka je 2,5–3,5 mm dlouhá.
Poznámka: V rámci tohoto druhu někteří badatelé rozlišují ještě Trisetum brevifolium; zdá se, že hodnota tohoto taxonu není ani na úrovni poddruhu. Naopak se zdá, že druhovou úroveň si zaslouží Trisetum argenteum z jihovýchodních vápencových Alp.
Trisetum distichophyllum
Trisetum distichophyllum
Trisetum distichophyllum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallis: Zermatt, Riffelberg).