Syn.: Avena ciliaris Kit., Avena fusca Kit., Trisetum carpaticum auct., Trisetum ciliare (Kit.) Domin, Trisetum tenue Baumg. ex Steud., nom. inval., Trisetum transylvanicum Steud.
České mená: trojštět hnědý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: trojštet brvitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Trisetum fuscum
Rozšírenie: Karpatský endemit rozšírený vo vysokohorských polohách celého karpatského oblúka. Na Slovensku sa vyskytuje v Tatrách a vzácne v Nízkych Tatrách.
Ekológia: Rastie na vlhkých skalách, v žľaboch a trávnatých pripotočných nivách (charakteristický druh zväzu Trisetion fusci), spravidla na silikátoch, zvyčajne v subalpínskom až alpínskom stupni.
Trisetum fuscum
Opis: Trváca bylina s dlho plazivým podzemkom. Steblá 20–60 cm vysoké, pošvy listov drsné, jazýček najvyššieho listu 2–3,5(–5) mm dlhý, lysý. Čepeľe listov 5–8 mm široké, na líci roztrúsene chlpaté. Metlina je pomerne hustá, vetvičky vzpriamené, drsné, až s 18 kláskami. Klásky 4–5(–6) mm dlhé (bez osti), plevy lesklo hnedé, plevice aj s osťou chlpaté. Plodom je obilka. Kvitne v júli až septembri.
Trisetum fuscumTrisetum fuscum
Trisetum fuscumTrisetum fuscum
Zámeny: Horské populácie trojštetu žltkastého (Trisetum flavescens) majú často iný vzhľad ako zvyčajne v nižších polohách, napr. širšie listy a hnedastý nádych kláskov. Preto je prvý dojem niekedy klamný a môže dôjsť k zámene (napr. aj mylné údaje z Veľkej a Malej Fatry). Trisetum flavescens má narozdiel od T. fuscum jazýček len 0,5–2 mm dlhý, čepele listov 1–5 mm široké, klásky 6–8 mm dlhé (bez ostí) a plevice lysé.
Trisetum fuscum
Foto: 6. 8. 2011 (Slovensko, Vysoké Tatry, Hlinská dolina).