Zobrazit místo Tristan-goughská provincie na větší mapě

Rozlohou miniaturní provincie zahrnuje dvě skupiny vulkanických ostrovů v Atlantském oceánu. Náleží do Holantarctis, do Oblasti subantarktických ostrovů. Tvoří ji ostrovy Tristan da Cunha (96 km2) , který jediný je trvale osídlený, Nightingale, Inaccesible a Gough. Vzdálenost mezi prvními třemi ostrovy činí asi 35 km, zatímco ostrov Gough je od nich vzdálen necelých 400 km.
Provincie ostrova Tristan da Cunha
Geologicky nejstarší ostrov Nightingale je starý 12–18 milionů let, zatímco nejmladší Tristan da Cunha s dosud činnou sopkou je starý pouze asi 1 milion let, vrchol dosahuje nadmořské výšky 2062 m. Na ostrovech je vlhké oceanické klima s ročním průměrem asi 15 °C, nejnižší teploty klesají asi k 4 °C, v průběhu roku spadne přibližně 1600 mm srážek. Mráz se objevuje teprve ve výškách nad 500 m n. m., nejvyšší bod je v zimě pravidelně pokryt sněhem.
Provincie ostrova Tristan da Cunha
Hlavním vegetačním typem jsou křoviny tvořené stálezeleným druhem Phylica arborea (Rhamnaceae), s nímž zpravidla rostou velké kapradiny žebrovice Blechnum palmiforme (Blechnaceae) a Histiopteris incisa (Dennstaedtiaceae), pod nimiž tvoří přízemní patro další kapradiny sleziník Asplenium alvarezense a Jamesonia cheilanthoides (Pteridaceae).
Provincie ostrova Tristan da Cunha
Ve vyšších polohách jsou vřesoviště s dominantní šichou Empetrum rubrum, které provází žebrovice Blechnum penna-marina, další kapradiny z rodu Elaphoglossum (Lomariopsidaceae) a druh Acaena stangii (Rosaceae). Na rašeliništích se vyskytují rozmanité mechorosty spolu s druhem Tetroncium magellanicum (Juncaginaceae) a endemickými druhy bezosetek Isolepis sulcata a Isolepis bicolor (Cyperaceae). Ve vrcholových polohách tvoří vegetaci šicha Empetrum rubrum spolu s endemickým psinečkem Agrostis carmichaeli, druhem Rostkovia tristanensis (Juncaceae), kapradinou Grammitis magellanica (Grammitidaceae) a plavuní Lycopodium magellanicum.
Provincie ostrova Tristan da Cunha
Flóra je velmi chudá, roste zde celkem 81 původních druhů cévnatých rostlin, což je podmíněno velmi malým geologickým stářím ostrovů spolu s enormní odlehlostí. Proto nepřekvapuje, že asi 1/3 zdejších druhů tvoří kapraďorosty (celkem 28), které se snadněji šíří větrem. Květena vykazuje zřetelné souvislosti s flórou dalších subantarktických území, např. s Ohňovou zemí (např. výskyt rodu Acaena), na druhou stranu zde rostou druhy mající vztahy k jižní Africe: jediná větší dřevina Phylica arborea má nejbližší příbuzné právě v Capensis, ale např. i na Réunionu. Na vazbu k jižní Africe poukazuje i druh Pelargonium acugnaticum (Geraniaceae). Na ostrově Gough expandovaly evropské druhy, především psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) a medyněk vlnatý (Holcus mollis), takže původní druhy jsou dnes velmi vzácné.
Provincie ostrova Tristan da Cunha
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Provincie ostrova Tristan da Cunha
Fotografoval Robert Burton (Rob’s Journeys).