Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Triticum monococcum
Rozšírenie: Druh pôvodný v juhovýchodnej Európe a juhozápadnej Ázii, pestovaný od mladšej doby kamennej.
Opis: Jednoročná žltozelená tráva s výškou 80–150 cm. Steblá sú tenké, pevné, na kolienkach chlpaté, listy úzke, svetlo až žltozelené, do 10 mm široké, jazýček s 2 malými uškami. Paklas sploštený, dvojradový, hustý, vreteno rozpadavé. V kláskoch 2 kvety avšak iba jeden je plodný, plevy ostro kýlnaté, trojzubé, plevice člnkovité s osťou až 10 cm dlhou, zrná okôrené.
Využitie: Prastará kultúrna plodina. V súčasnosti sa sporadicky hospodársky využíva pravdepodobne len v Rumunsku a vo viacerých štátoch bývalého Sovietskeho zväzu (napr. Ukrajina), v mnohých krajinách Európy sa však pestuje v poľnohospodárskych múzeách a skanzenoch.
Triticum monococcumTriticum monococcum
Triticum monococcum
Foto – 27. 7. 2005 (Rumunsko, poľná kultúra).