Syn.: Bartramia angulata Lam., Bartramia crispifolia Stokes, Bartramia glandulosa Lam., Bartramia indica L., Bartramia lappago Gaertn., Bartramia rhombifolia Stokes, Triumfetta angulata Lam., Triumfetta bartramii L., Triumfetta glandulosa Lam., Triumfetta indica Lam., Triumfetta mauritiana Presl, Triumfetta mollis Schumach. et Thonn., Triumfetta trilocularis Roxb., Triumfetta vahlii Poir., Triumfetta velutina Vahl
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Tiliaceae Juss. – lípovité
Triumfetta rhomboidea
Rozšíření: Hojně roste v tropické Africe, zasahuje až na Arabský poloostrov a do Indie; výskyt v tropické Americe je zřejmě druhotný.
Ekologie: Plevel nebo ruderální rostlina na polích, úhorech a podobných stanovištích.
Triumfetta rhomboidea
Popis: Velmi variabilní rostlina, známá jako jednoletá bylina i jako polokeř, dorůstá výšky až 2 m. Listy jsou střídavé, vejčité nebo kosníkovité, někdy trojlaločné, 3–12 cm dlouhé a 2,5–8 cm široké, na okraji nepravidelně zubaté, štětinaté nebo žláznaté, někdy olysávající. Květy vyrůstají ve stažených vrcholících na koncích větví, mají podlouhlé, 8–9 mm dlouhé, zašpičatělé, na vnější straně brvité kališní lístky a podlouhlé žluté nebo oranžové, 5–7 mm dlouhé lístky korunní; tyčinek je 10–15. Plodem je tobolka s 3–5 pouzdry, chlopně jsou pokryté háčkovitými osténky.
Triumfetta rhomboidea
Triumfetta rhomboidea
Fotografovala Alena Vydrová, dne 3. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antão, Valle do Paúl).