Arboretum a zahrady Trompenburg leží na východním okraji Rotterdamu, ve čtvrti Kralingen, nedaleko dálnice A16. Z dálnice je snadno k dosažení, jen se musíme držet ve vnějších pruzích dálnice, které jsou od vnitřních tranzitních pruhů odděleny svodidly a v místě, kde je třeba odbočit, není možné mezi pruhy přejíždět.
Trompenburg
Jedná se o jedno z nejvýznamnějších nizozemských arboret. Vznik zahrad se datuje rokem 1820, kdy rodina Smithů koupila a spojila pozemky do celkové rozlohy asi 8 hektarů. V roce 1825 se zde začíná budovat letní sídlo s anglickým parkem. Griettie Smithová (1849–1918), manželka Williama Smitha, obohacuje park o cizokrajné dřeviny, Jamese Hoey Smith (1891–1965) zakládá arboretum, dováží řadu rostlin z Anglie, Francie a Německa. Po II. světové válce je založena rozsáhlá kolekce pěnišníků. V roce 1958 vzniká nadace a zahrada je otevřena pro veřejnost.
Trompenburg
Dnes se arboretum rozkládá na ploše 7 hektarů a skládá se ze tří zahrad, dvě jsou propojené průchodem, do třetí musíme přejít přes nepříliš frekventovanou ulici. V arboretu jsou soustředěny národní kolekce jehličnanů (Pinus – 110 taxonů a taxonoidů, Podocarpus – 105, Juniperus – 55, Abies – 50, Picea – 35), dubů, buků, pěnišníků, ptačích zobů a cesmín. Z bylin je zde rozsáhlá sbírka bohyšek (Hosta).
Trompenburg
V roce 1923 po cestě na Kanárské ostrovy založila rodina Smithů sbírku sukulentních rostlin. Dnes si návštěvníci mohou prohlédnout sbírku kaktusů, sukulentních pryšců a dalších sukulentních rostlin. Součástí zahrady je také návštěvnické informační centrum.
Trompenburg
Ze vzrostlých dřevin je možné jmenovat například:

Acer griseum
Cedrus libanii
Fraxinus excelsior
´Crispa´
Gleditsia triacanthos ´Elegans´
Liquidambar styraciflua ´Rotundiloba´
Liriodendron tulipifera ´Aureomarginatum´
Liriodendron tulipifera ´Fastigiatum´
Quercus lyrata
Quercus pontica
Quercus pontica
× dentata
Quercus ×brittonii
Quercus
×heterophylla
Sequoiadendron giganteum

Trompenburg
Arboretum Trompenburg je až neuvěřitelným způsobem plné rostlin, především zahradních odrůd dřevin. Je však také pěkně architektonicky řešené, s řadou vodních ploch kanálů a většími travnatými plochami, které umožňují zajímavé pohledy na skupiny dřevin. Rozhodně je jeho návštěva přínosná jak pro zahradníky, tak i pro botaniky a milovníky přírody.
Trompenburg