Syn.: Abies albertiana A. Murray bis, Abies bridgesii Kellogg, Abies heterophylla Raf., Abies microphylla Raf., Pinus pattoniana W. R. McNab, nom. illeg., Tsuga albertiana (A. Murray bis) Sénécl.
Česká jména: tsuga západoamerická (Klika 1953)
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Tsuga heterophylla
Rozšíření: Vyskytuje se podél západního pobřeží Severní Ameriky od Aljašky až po severní Kalifornii, ale zasahuje i hlouběji do vnitrozemí do západní Alberty v Kanadě a do států Idaho a Montana v USA. Nejrozšířenější dřevina v pobřežních oblastech jižní Aljašky a severní Britské Kolumbie. Občas se objevuje v kultuře i v jiných oblastech s temperátním klimatem; zplanění bylo zaznamenáno ve Velké Británii a na Novém Zélandu.
Ekologie: Významná, často dominantní dřevina v nižších polohách podél pobřeží, ve vnitrozemí provází především návětrné, srážkově bohatší západní svahy Skalistých hor a dalších horských skupin. Roste na poměrně vlhkých a chladných stanovištích, dobře snáší zástin (porosty tvořené touto dřevinou mají hustý zápoj korun), surový humus a nahromaděné mrtvé dřevo. Ubývá ale se vzrůstající kontinentalitou klimatu a s nadmořskou výškou; vystupuje do 1800(–2700) m n. m. V lesích tvoří často podúroveň porostů douglasky Pseudotsuga menziesii nebo smrku Picea sitchensis, je poměrně citlivá na vichřice a na požáry.
Tsuga heterophylla
Popis: Strom s rovným kmenem až 50(–60) m vysokým a úzce kuželovitou korunou; borka je tenká, šedohnědá, mělce zbrázděná; letorosty jsou žlutohnědé, jemně pýřité, na koncích převislé. Jehlice jsou zdánlivě dvouřadé, na bázi krátce, ale zřetelně řapíkaté, často na větvičkách nestejně dlouhé, (0,5–)1–2(–3) cm dlouhé a 1,5–2 mm široké, zploštělé, tupě špičaté, na svrchní straně leskle zelené, na spodní straně s 2 výraznými šedými pruhy, na okraji jemně zoubkaté. Samčí šištice jsou drobné, 3–4 mm dlouhé, žlutavé. Šišky jsou vejcovité, (1–)1,5–2,5(–3) cm dlouhé a 1–2,5 cm široké, v mládí zelenavé, později hnědnoucí; semenné šupiny jsou vejčité, většinou široce zaokrouhlené; semena jsou 2–3 mm dlouhá, hnědá, s 7–9 mm dlouhým křídlem.
Využití: Dřevo má význam v nábytkářství, v současné době se hojně zpracovává na papír.
Poznámka: Tsuga heterohylla je státním stromem státu Washington.
Tsuga heterophyllaTsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Tsuga heterophylla
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 7. a 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, French Beach a NP Pacific Rim).