Syn.: Tulipa acutiflora Poir., Tulipa aleppica Baker, Tulipa apula Guss. ex Ten., Tulipa boissieri Regel, Tulipa dammanii Regel, Tulipa foxiana Reboul, Tulipa heliophthalma St.-Lag., Tulipa hexagonata Borbás, Tulipa loretii Jord., Tulipa maleolens Reboul, Tulipa martelliana Levier, Tulipa oculus-solis DC., Tulipa praecox Ten., nom. illeg., Tulipa raddii Reboul, Tulipa sharonensis Dinsm., Tulipa strangwaysiana Reboul ex Baker, Tulipa veneris A. D. Hall
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Tulipa agenensis
Rozšíření: Východní Mediterán, vyskytuje se v oblasti od ostrovů Egejského moře přes Turecko, Kypr, Sýrii a Libanon až po Izrael a Jordánsko. Zplaněl i v Tunisku, v pevninské části Řecka, Itálii a jižní Francii.
Ekologie: Roste v mediteránních křovinách, na pastvinách, ve vinohradech a olivových hájích, kolem cest i na dalších ruderálních stanovištích. Kvete v březnu a dubnu.
Tulipa agenensis
Popis: Geofyt s 3–4(–5) listy, které jsou kopinaté až čárkovité, až 35 cm dlouhé a 6 cm široké, zelené, lysé. Lodyha je 20–50 cm dlouhá, lysá, zakončená jediným květem, který je zářivě červený, uvnitř při bázi lístků s temnými skvrnami výrazně žlutě lemovanými. Délka okvětních lístků je třikrát větší než jejich šířka, vnější okvětní lístky jsou eliptické až podlouhle eliptické, 57–85 mm dlouhé a 13–30 mm široké, špičaté, vnitřní jsou eliptické až skoro vejčité, jen 48–75 mm dlouhé a 14–23 mm široké, špičaté. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Byť ve Francii tento tulipán původní nejspíš skutečně není, přesto je zde zákonem chráněný.
Poznámka: Naše snímky pocházejí z Kypru, doplňme tedy, že na tomto ostrově se ještě vyskytují další dva druhy planých tulipánů, oba jsou zdejšími endemity. První z nich je častější, leč stejně notně vzácný a Bernskou úmluvou přísně chráněný tulipán Tulipa cypria, který má okvětní lístky výrazně temněji rudé. Druhý je ještě daleko vzácnější, leč teprve nedávno popsaný (2014), a proto Bernskou úmluvou či mezinárodními botanickými databázemi dosud nevzpomínaný tulipán Tulipa akamasica. Ten se vyskytuje jen na jediné lokalitě v hadcové phryganě na poloostrově Akamas. Je také červený, a to dokonce i na lodyze, jeho listy jsou užší, sotva 16 mm široké, vnější i vnitřní okvětní lístky jsou zhruba stejně velké.
Tulipa agenensisTulipa agenensis
Tulipa agenensis
Fotografováno dne 29. 3. 2010 (Kypr, východ poloostrova Akamas).