Syn.: Tulipa ciliatula Baker, Tulipa concinna Baker, Tulipa foliosa Stapf, Tulipa heterochroa Freyn, Tulipa oculus-solis var. lycica Baker
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Tulipa armena var. lycica
Rozšíření: Známé lokality se nacházejí jen na území Turecka, není vyloučeno, že roste i v přilehlých částech Íránu a severního Iráku.
Ekologie: Travnatá místa a řídké lesy, zpravidla na mělkých, kamenitých půdách. Většina lokalit se nachází v nadmořských výškách 1000–2300 m, ale na poloostrově Marmaris sestupuje až téměř k moři.
Tulipa armena var. lycica
Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina dorůstající výšky 10–30 cm; cibule jsou obklopeny kožovitými, krátce a spíše řídce brvitými šupinami. Listy jsou 3–4, podlouhlé až úzce kopinaté, 6–20 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, sivozelené, lysé nebo kratičce brvité, často zvlněné a na vrcholu zpětně zakřivené. Květ je jediný, oranžový až červený, šarlatový nebo růžový, řidčeji i žlutý nebo zčásti červený a zčásti žlutý, někdy s tmavšími skvrnkami; při rozkvétání na bázi zaokrouhlený; vnější okvětní lístky jsou vejčité až obvejčité, 2,5–6 cm dlouhé a 1–2,5 cm široké, vnitřní obvejčité, 2–4,5 cm dlouhé a 0,7–2 cm široké; 6 tyčinek je černých, na bázi nerozšířených a lysých; semeník je svrchní, sivý. Tobolka je vejcovitá až elipsoidní, 2,5–4,5 cm dlouhá, krátce stopkatá.
Poznámka: Nominátní varieta Tulipa armena var. armena se vyskytuje ve východním Turecku, Gruzii, Arménii a Íránu. Hlavní rozdíly najdeme na šupinách cibulek.
Tulipa armena var. lycicaTulipa armena var. lycica
Fotografoval Mário Duchoň, dne 19. 5. 2011 (Turecko, pohoří Taurus: Alacabel Gecidi).