Syn.: Tulipa sultanabadensis Sprenger
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité

Tulipa stapfii

Rozšíření: Vyskytuje se na severu Iráku a v západoíránském pohoří Zagros. Tento tulipán bývá částí literatury i většinou botanických databází spojován s druhem Tulipa systola, poměrně dobře známým druhem izraelské pouště, jehož okvětní lístky jsou o málo světlejší, temný terč bývá někdy doplněn ještě žlutým lemem. Tulipa systola má také méně listů (obvykle 4), které jsou zároveň o něco užší.

Ekologie: Roste ve světlých lesích a na otevřených horských svazích, na subalpínských trávnících, v nadmořských výškách zhruba od 1200 až do 3200 m. Kvete v dubnu.

Popis: Geofyt s cibulkou dosahující v průměru až 5 cm. Lodyha je přímá, 20–40 cm vysoká, listy vyrůstají v dolní části lodyhy obvykle po 6, jsou úzce kopinaté, po okraji zvlněné, šedozelené. Květy vyrůstají jednotlivě, jejich okvětní lístky jsou sytě karmínově červené s nachově černým bazálním terčem, vnitřní jsou na vrcholu tupé až zaokrouhlené, vnější zašpičatělé; nafialovělé prašníky jsou 2krát delší než nitky tyčinek, které jsou temně fialové. Plodem je tobolka.

Využití: Bývá pěstován i v evropských zahradách, jeho cibulky jsou však poměrně drahé, takže četnost v kultuře není nijak vysoká. V teplejších oblastech střední Evropy jej není nutné v zimě nikterak chránit.

Tulipa stapfii
Tulipa stapfii
Tulipa stapfii

Fotografováno v dubnu 2008 (Česko, Čechy, Polabí, v kultuře).