Syn.: Tulipa dasystemon hort.
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Tulipa tarda

Tulipa tarda

Rozšíření: Často je jako domovina tohoto botanického tulipánu uváděn východní Turkestán, sama středoasijská botanická literatura jej však označuje za endemit Kazachstánu (s malým přesahem areálu do Kyrgyzstánu). V kultuře se poprvé objevil v roce 1905. U nás se poměrně dosti často pěstuje v zahradách, patří mezi nejosvědčenější a nejsnadněji pěstovatelné skalkové tulipány.
Ekologie: Roste na suchých a výslunných stanovištích, v lemech křovin. Kvete v druhé polovině dubna a začátkem května.
Popis: Vytrvalá cibulovina, má nízký vzrůst, výška se pohybuje do 10 cm. Úzké listy tvoří jakousi růžici okolo stonku, na kterém vykvétá nejčastěji 1 až 5 květů. Barva květů, které se otevírají do hvězdy, je žlutá a špičky okvětních lístků jsou bílé. Prašníky jsou žluté.
Ohrožení a ochrana: I když se tento druh pěstuje v kultuře velmi snadno, na přírodních stanovištích je dnes již poměrně vzácný, je ohrožen především pastvou dobytka. Byl proto zařazen mezi ohrožené druhy a je uveden i v Červené knize Kazachstánu.
Tulipa tarda
Fotografováno dne 18. 4. 2004 (Praha, fotografované rostliny pocházejí z kultury).