Zobrazit místo Turanská provincie na větší mapě

Turanská provincie je jediné území Íránsko-turanské oblasti, které zasahuje až do Evropy: severozápadní cíp zahrnuje dolní Povolží a téměř se dotýká jižních výběžků Uralu. Táhne se až pod Kavkaz a zabírá téměř celý Kazachstán a Uzbekistán od východního pobřeží Kaspického moře po úpatí pohoří Kopet-Dagh v Turkmenistánu a jihozápadní výběžky středoasijských horstev. Součástí této provincie jsou i rozsáhlé středoasijské pouště Kara-kum a Kyzyl-kum.
Turanská provincie
Geologická stavba je poměrně různorodá, avšak starší vyvřeliny nebo sedimenty jsou na mnoha místech překryty mladými štěrky a písky a místy sprašemi, jsou zde také rozsáhlé plochy zasolených půd. Zvláštností jsou také sádrovcové půdy. Klima je vysoce kontinentální, s mrazivými suchými zimami a dosti horkými léty.
Turanská provincie
Rostlinstvo na píscích mohou tvořit velmi řídké lesíky druhů rodu Calligonum (Polygonaceae), Haloxylon persicum (Amaranthaceae) nebo Ammodendron conollyi (Fabaceae) a chvojník Ephedra strobilacea. V této vegetaci rostou četné jarní geofyty, např. některé druhy rodu Eremurus (Asphodelaceae) a kosatce (Iris). Z trav zde najdeme četné druhy rodu Stipagrostis; z miříkovitých (Apiaceae) např. ločidlo Ferula assa-foetida.
Turanská provincie
Na zasolených místech převládají laskavcovité (Amaranthaceae), zejména z rodů Haloxylon, Salsola, Halocnemum, Anabasis a dalších, tamaryšek Tamarix hispida, z trav jsou zejména časté zblochance (Puccinellia). Na sádrovcovém substrátu se daří různým pelyňkům (Artemisia), z bobovitých keřům Caragana grandiflora a Sophora mollis subsp. griffithii, různým kozincům (Astragalus), ale i tulipánu Tulipa sogdiana.
Turanská provincie
Flóra se vyznačuje poměrně vysokým stupněm endemismu, je odtud známo asi 30 endemických rodů, především z čeledí laskavcovitých (Amaranthaceae), miříkovitých (Apiaceae), hvězdnicovitých (Asteraceae) a brukvovitých (Brassicaceae). Na druhové úrovni bylo zjištěno asi 590 endemitů; mnoho endemických druhů je zejména mezi kozinci (Astragalus). K nejpočetněji zastoupeným rodům patří především pelyněk (Artemisia), zhruba se 100 druhy. Celkově v květeně převažují holarktické prvky, mnoho druhů je společných s dalšími aridními oblastmi Íránsko-turánské oblasti.
Turanská provincie
Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Turanská provincie
Sousedící floristické provincie:

Turanská provincie
Fotografoval Marek Škorvaga.