Syn.: Fucus turbinatus L., Sargassum turbinatum (L.) C. Agardh, Sargassum turbinatum G. Martens, Turbinaria trialata (J. Agardh) Kütz.
Systematické zařazení: Chromista, Ochrophyta, Phaeophyceae, Fucales, Sargassaceae

Turbinaria turbinata

Rozšíření: Hnědá řasa vyskytující se v karibské oblasti středního Atlantiku, její areál sahá od mexického Yucatánu na západě až po francouzský ostrov Martinik na východě, od nizozemského ostrova Aruba na jihu až po pobřeží Floridy, Bahamy a Bermudy na severu.

Ekologie: Roste na pobřežních mělčinách, v přílivových zónách a mělkých lagunách, usazuje se na skalnatých a korálových březích.

Turbinaria turbinata

Popis: Mořská řasa se stélkami až 30 cm dlouhými, jednoduchými nebo chudě větvenými, žlutohnědými a tmavě hnědě skvrnitými. Fyloidy jsou kornoutovitého tvaru, v horní části dosahují průměru až okolo 10 mm a jsou připojené k tenké lodyžce. Uvnitř fyloidu se nachází drobný vzduchový měchýřek, který drží rostlinu ve vodě ve vzpřímené poloze.

Poznámka: K rodu Turbinaria bývá započítáváno zhruba 10 druhů, většina z nich se vyskytuje v tropických mořích Starého světa. U karibských břehů byl zaznamenán – kromě taxonu zde představovaného – ještě druh Turbinaria tricostata

Turbinaria turbinata
Turbinaria turbinata
Turbinaria turbinata

Fotografovala Věra Svobodová, dne 6. 11. 2019 (Mexiko, stát Quintana Roo, pobřeží u obce Tulum).