Nedaleko Moravského Krumlova najdeme obec Bohutice (okres Znojmo – mapa). Lze zde obdivovat zámek s třípatrovými renesančními arkádami, Lurdskou jeskyni a několik barokních soch. Jedna z nich, sv. Michal, je umístěna za obcí na skalnatém návrší prohlášeném v roce 1996 za přírodní památku s názvem U Michálka o výměře necelý jeden hektar. Obec je známa především meruňkovicí, zámeckými sklepy a viničními tratěmi, z nichž jedna se nalézá v bezprostředním sousedství přírodní památky.

U Michálka - přírodní památka

Chráněné území je tvořeno spraší překrývající hlinité a slinité usazeniny a vyvřelinami Brněnského masivu. Květena je ovšem bohatá, daná stepními a skalními stanovišti, případně okolními polnostmi. Z běžných druhů to jsou různé rozchodníky, mochny, chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), srpek obecný (Falcaria vulgaris), máčka ladní (Eryngium campestre), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), ostřice časná (Carex praecox), chřest lékařský (Asparagus officinalis), pumpava obecná (Erodium cicutarium), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), z keřů růže, kručinka chlupatá (Genista pilosa) nebo višeň křovitá (Prunus fruticosa).

U Michálka - přírodní památka

Najít je možné i různé plevelné druhy jako je úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa), vesnovka obecná (Cardaria draba), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens).

U Michálka - přírodní památka

Roste zde pochopitelně také řada druhů vzácnějších, např. sesel sivý (Seseli osseum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), ostřice nízká (Carex humilis), ostřice drobná (C. supina), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), pochybek prodloužený (Androsace elongata), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), čilimník rakouský (Chamaecytisus austriacus), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), modřenec hroznatý (Muscari neglectum).

U Michálka - přírodní památka

Za nejokrasnější asi můžeme prohlásit kosatec písečný (Iris humilis subsp. arenaria), zde celkem početně zastoupený, významný je také výskyt vzácné ostřice úzkolisté (Carex stenophylla). Uváděno je odtud několik křivatců, především křivatec český (Gagea bohemica) a nizoučký (G. pusilla). U nádraží, na železničním náspu jistě potěší nápadná pipla osmahlá (Nonea pulla).

U Michálka - přírodní památka

Fotografováno dne 4. 5. 2013.