Mezi obcemi Vojtanov a Starý Rybník (okres Cheb) se nalézá přírodní rezervace U sedmi rybníků. Byla vyhlášena v roce 1990 k ochraně vodních a pobřežních společenstev s významnými rostlinami a živočichy a jako technická památka. V publikaci Chráněná území ČR (AOPK) se lze dočíst, že území je významné spíše výskytem vzácných žab a čolků a že přítomnost ohrožených druhů rostlin je jen sporadická. Ale ne vždy platí, že co je psáno, je i dáno a zde to platí dvojnásob.
U sedmi rybníků
Na první pohled působí místo nevzhledně, všude rozpadající se porosty smrků, či jejich mladé výsadby, rybníky porostlé „žabincem“ a patřičně zapáchající, všude buřeň a komáři a několik mladých jedlí obrovských (Abies grandis) u přístupové cesty působí jako skutečný přízrak. Bližší pohled naštěstí nabízí lichotivější obrázek. Pod hustými porosty okřehku menšího (Lemna minor) a závitky mnohokořenné (Spirodela polyrhiza) se ukrývá vzácnější z našich růžkatců, růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum). V pobřežních porostech rozkvétá šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a mochna bahenní (Potentilla palustris), které se vyskytují také v mokřadních společenstvech, kde můžeme najít další zajímavé druhy.
U sedmi rybníků
Na území přírodní památky, především v jejím ochranném pásmu, se nalézá několik kvalitních mokřadů a podmáčených olšin. Když pomineme místa s převahou kopřiv (Urtica dioica) a svízele přítuly (Galium aparine), objevíme druhově pestrá společenstva. K běžným druhům patří ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), violka bahenní (Viola palustris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), smldník bahenní (Peucedanum palustre), ostřice zobánkatá (Carex rostrata), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), rdesno hadí kořen (Bistorta major), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), svízel bahenní (Galium palustre), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), v olšině také skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) a lilek potměchuť (Solanum dulcamara). Zvláště pěkný je mokřad nad Bezejmenným rybníčkem, kde nelze přehlédout porost vachty zabírající mnoho metrů čtverečných a také několik rostlin prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Mezi Prostředním a Prázdným rybníkem, vzdor poměrně hustě zapojené vegetaci, dosud prosperuje bohatá populace zdrojovky potoční (Montia hallii).
U sedmi rybníků
Další zajímavá společenstva najdeme na dnech vypuštěných rybníků. K charakteristickým druhům patří hvězdoš jarní (Callitriche palustris), lakušník štítnatý (Batrachium peltatum), šťovík mořský (Rumex maritimus), sítina cibulkatá a článkovaná (Juncus bulbosus, Juncus articulatus), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), dvojzubec nicí (Bidens cernua), bahnička vejčitá a bahenní (Eleocharis ovata, E. palustris), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), psárka plavá (Alopecurus aequalis), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), orobinec širokolistý (Typha latifolia), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), šípatka střelovitá (Sagittaria sagittifolia).
Další osud rezervace je nejistý. Hráze se rozpadají, vody v rybnících valem ubývá a bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) se vesele šíří. Doufejme, že nedojde na slova z oné výše zmiňované knihy a přítomnost ohrožených rostlin se nestane sporadickou a posléze žádnou.
U sedmi rybníků
Fotografováno na jaře 2011.