Česká jména: hlodaš jarní (Presl 1846), hlodáš evropský (Dostál 1950, Mareček 2001)
Slovenská jména: hlodáš europský (Dostál 1950)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Ulex europaeus

Rozšíření: Jižní a západní Evropa – od Portugalska po Británii, východně po Itálii, v řadě oblastí světa zavlečen: Makaronésie, ve dvacátých letech 19. století byl vysazen v Austrálii a na Novém Zélandě, později zavlečen i do Jižní, Střední (Kostarika, Ekvádor, Argentina, Uruguay) a Severní Ameriky (západní i východní pobřeží USA) a na Havajské ostrovy. Objevil se i v jihovýchodní a východní Asii (Indonésie, Čína). U nás se pěstuje v zahradách a parcích (je uveden už v soupisu rostlin ze zámecké zahrady v Hluboši z roku 1808), zplaňuje jen vzácně.

Ekologie: Roste na suchých, skalnatých a písčitých stanovištích, na mýtinách, kolem cest i ve světlých lesích.

Popis: Keř, 1–2 m vysoký, hustě větvený, trnitý, větve žebernaté, tmavě zelené, listy ztrnovatělé, čárkovitě trojúhelníkovité, květy asi 2 cm dlouhé, vonné, koruna žlutá, hlavní doba květu trvá od ledna do července, ojedinělé květy se objevují na rostlině po celý rok. Plodem je lusk.

Poznámka: V některých zemích, kde je jeho výskyt nepůvodní, se projevuje jako značně invazivní druh, na přírodních stanovištích potlačuje původní vegetaci. Podle údajů IUCN patří hlodáš evropský dokonce ke 100 nejinvazivnějším druhům světa.

Ulex europaeusUlex europaeus
Ulex europaeus

Fotografováno dne 29. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, Paúl da Serra).