Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Umbilicus botryoides
Rozšíření: Roste v horách východní Afriky (Súdán, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Keňa, Tanzánie, snad i Uganda), zaznamenán byl také v Kamerunu. Údaje z Egypta se zřejmě vztahují k jiným druhům.
Ekologie: Roste ve štěrbinách skal, na skalních teráskách, ale i na synantropních stanovištích ve zdech. Je znám z širokého rozpětí nadmořských výšek (1400–4300 m), vystupuje až do afromontánního stupně.
Umbilicus botryoides
Popis: Vytrvalá sukulentní bylina s přímou, obvykle nevětvenou lodyhou vysokou až 30 cm; oddenek je kulovitý až válcovitý. Přízemní listy jsou štítovité; řapík je až 13 cm dlouhý; okrouhlá čepel má až 9 cm v průměru, na okraji je vroubkovaná nebo mělce laločnatá. Květenství tvoří hrozen; květní stopky jsou 1–6 mm dlouhé, nejčastěji jsou vodorovné, řidčeji směřují dolů; květy jsou 5četné; kališní cípy jsou vejčité až kopinaté, 1,5–3 mm dlouhé; koruna je baňkovitá, 5,5–8 mm dlouhá, zelenavá nebo nafialovělá, se zašpičatělými cípy 2–3 mm dlouhými; tyčinek je 10; plodolisty jsou volné, se svrchním semeníkem. Plodem je souplodí 5 přímých blanitých měchýřků.
Poznámka: Rod Umbilicus se sestává z přibližně 10 druhů, které rostou převážně ve Středozemí, zasahují až do Skotska (Umbilicus rupestris), do Makaronésie (včetně Kapverd, kde se vyskytuje Umbilicus schmidtii) i na Blízký východ (např. Umbilicus intermedius). Ve flóře tropické Afriky tento rod představuje výrazný mediteránní element; naproti tomu jiní tamější zástupci tlusticovitých, jmenovitě rody Crassula, Cotyledon a Kalanchoe, mají vývojové centrum v jižní části kontinentu.
Umbilicus botryoides
Umbilicus botryoidesUmbilicus botryoides
Umbilicus botryoides
Fotografováno ve dnech 27. 10. a 6. 11. 2013 (Etiopie, Gondar; Lalibela, skupina Abuna Yosef, na vrcholu).