Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky se nalézá, jak už název napovídá, jen několik kroků od národní přírodní památky Křížky (okres Cheb – mapa). Předmětem ochrany jsou vlhké louky s výskytem vzácných rostlin, mezi nimiž pochopitelně nechybí bohatá populace upolínu evropského (Trollius altissimus). Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1990, výměra činí necelých 18 ha a najdeme ho v centrální části CHKO Slavkovský les.
Upolínová louka pod Křížky
Vzhledem k plochému terénu se na území NPP hromadí voda, což je patrné zvláště na jaře, kdy jsou především rašelinné louky obtížně přístupné. Vyskytuje se zde řada vlhkomilných bylin: pcháč bahenní (Cirsium palustre) a pcháč různolistý (C. heterophyllum), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), rdesno hadí kořen (Bistorta major), škarda bahenní (Crepis paludosa), violka bahenní (Viola palustris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), sítina niťovitá (Juncus filiformis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), řada ostřic, např. ostřice obecná (Carex nigra), ostřice ježatá (C. echinata), ostřice prosová (C. panicea), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice stinná (C. umbrosa).
Upolínová louka pod Křížky
Ze vzácnějších druhů jmenujme kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), mochnu bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a prstnatec májový (D. majalis), vachtu třílistou (Menyanthes trifoliata), kosatec sibiřský (Iris sibirica).
Upolínová louka pod Křížky
Z keříčků tu jsou vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a především vzácná vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides). Na sušších místech zaujme nápadná prha chlumní (Arnica montana). Uváděny jsou odtud i další vzácné druhy, např. všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) nebo tolije bahenní (Parnassia palustris).
Upolínová louka pod Křížky
Fotografováno ve dnech 27. 5. a 30. 6. 2013.