Syn.: Antirrhinum aphyllum L. f., Bucranion capemse (Spreng.) Raf., Calpidisca capensis (Spreng.) Barnhart, Linaria aphylla (L. f.) Spreng., Utricularia acicularis Sol. ex Stapf, Utricularia brachyceras Schltr., Utricularia capensis Spreng., Utricularia delicata Kamienski, Utricularia ecklonii Spreng., Utricularia exilis var. arenaria (A. DC.) Kamienski, Utricularia exilis var. ecklonii (Spreng.) Kamienski, Utricularia exilis var. elatior Kamienski, Utricularia exilis var. minor Kamienski, Utricularia lehmannii Benj., Utricularia parkeri Baker, Utricularia rehmannii Kamienski, Utricularia schinzii Kamienski, Utricularia sprengelii Kamienski, Utricularia strumosa Sol. ex Stapf
Čeleď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Utricularia bisquamata
Rozšíření: Jihoafrická bublinatka, roste od Angoly přes Namibii a Botswanu do Jihoafrické republiky, také v Lesothu; kromě toho se vyskytuje i na Madagaskaru.
Ekologie: Roste na periodicky zamokřených místech, často na skalních stupních, ve vlhkých obdobích roku přelévaných vodou a později vysýchajících, nejčastěji na živinami chudých kyselých pískovcích. Vystupuje až do nadmořských výšek nad 2400 m.
Utricularia bisquamata
Popis: Útlá jednoletá terestrická bylina s přímou, až 12 cm vysokou lodyhou. Listy jsou nepatrné, střídavé, čárkovité, asi 4 mm dlouhé a 1 mm široké. Květenství je chudokvětý hrozen; květy jsou souměrné, 5–10 mm dlouhé, pyskaté, horní pysk je krátký, žlutavý, dolní může být až 10 mm v průměru, bývá bělavý nebo světle modrofialový, pod ústím korunní trubky je sytě žlutý vyklenutý hrbolek; ostruha je většinou velmi krátká, směřuje pod dolní pysk; tyčinky jsou 2; semeník je svrchní, jednopouzdrý. Plody jsou drobné přímé tobolky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen do kategorie taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Využití: Druh je pěstován ve sbírkách masožravých rostlin. Pěstování je relativně snadné, množí se dobře semeny (je zřejmě autogamický) a dokáže ve sbírkách „zaplevelit“ květináče s jinými druhy.
Utricularia bisquamataUtricularia bisquamata
Utricularia bisquamata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh, Tulbagh Waterfall).