Syn.: Lentibularia minor (L.) Raf., Xananthes minor (L.) Raf.
Česká jména: bublinatka menší (Opiz 1852, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: bublinatka menšia (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Utricularia minor
Rozšíření: Eurasijsko-severoamerický druh v Arktidě překračující sedmdesátou rovnoběžku. Na jih se jeho evropský areál táhne až po severní Španělsko, Itálii a Kavkaz. Roste i v severní Africe v pohoří Atlas. V Severní Americe zasahuje až do oblasti Velkých jezer a Nové Anglie, ve Skalistých horách sestupuje k jihu až po střední Kalifornii a Utah. U nás vzácně v územích se slatiništi. Největší počet lokalit se v současnosti nachází na Třeboňsku. Druh je ve sterilním stavu velmi nenápadný a může tak unikat pozornosti.
Ekologie: Roste v mělkých vodách v bažinných zálivech a okrajích rybníků, zatopených pískovnách, na rašeliništích, zejména narušovaných, ve šlencích, bahnitých příkopech a prameništích, vždy na organogenních substrátech. Snáší i polostín rákosin a společenstev vysokých ostřic. Přezimuje nejčastěji v turionech. Kvete od června do září.
Utricularia minor
Popis: Vytrvalé byliny, ponořené většinou v mělké vodě, bez rhizoidů (vláken, sloužících k uchycení k zemi). Někdy jsou rozlišeny zelené vodní, 8–50 cm dlouhé, bezbarvé zemní prýty zakotvené v bahnitém substrátu. Listy dvouřadé, vidličnatě členěné, v obrysu okrouhlé, poněkud širší než dlouhé, 3–18 mm dlouhé, 4–20 mm široké, se 7–22 koncovými, čárkovitými úkrojky, listové úkrojky posledního řádu bez postranních papil a štětin, pouze s 1(–2) štětinou na konci, listy s 1–7 lapacími měchýřky. Měchýřky 1,0–1,8 mm dlouhé, 0,6–1,5 mm široké, se čtyřramennými trávicími žlázkami na vnitřních stěnách. Chudé hroznovité květenství vynořené nad vodní hladinu, i se stopkou 2–17 cm dlouhé, 2–6květé. Kalich dvoupyský, koruna světle žlutá, dvoupyská, horní pysk kratší než dolní, celistvý, asi tak dlouhý jako hnědě žilkované, ploše vyklenuté patro dolního pysku, dolní pysk celistvý, s okraji většinou mírně dolů skloněnými, 6–7 mm dlouhý, 5–7 mm široký, ostruha krátká, s dolním pyskem svírající pravý úhel. Plodem je tobolka. Turiony (přezimovací tělíska) kulovité nebo mírně protáhlé.
Ohrožení a ochrana: Bublinatka menší je silně ohroženým druhem květeny ČR (C2b), na Slovensku patří k druhům ohroženým (EN). Zde ji na rozdíl od ČR poskytuje ochranu i zákon. Stejně tak je chráněna v Maďarsku, v Polsku jsou chráněni dokonce všichni zástupci rodu.
Utricularia minorUtricularia minor
Utricularia minor
Utricularia minor
Fotografovali Tomáš Mrázek, dne 11. 6. 2011 (u Starých Splavů) a Vít Grulich, dne 7. 7. 2006 (Rakousko, Korutany, Oberschütt).