Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité; Vacciniaceae S. F. Gray – brusnicovité
Vaccinium parvifolium
Rozšíření: Roste na západě Severní Ameriky od Aljašky po střední Kalifornii, převážně v blízkosti pobřeží, ve vnitrozemí je mnohem vzácnější.
Ekologie: Vyskytuje se na mezických až vlhkých stanovištích v lesním podrostu, v podmínkách spíše oceanického klimatu, je tolerantní k zastínění a půdám chudým na živiny.
Vaccinium parvifolium
Popis: Opadavý keř dorůstající výšky 1–4(–7) m, bez podzemních výběžků; větve jsou zelené, hranaté, lysé nebo v mládí velmi krátce chlupaté. Listy jsou střídavé, eliptické, 1–3 cm dlouhé a 0,4–1,6 cm široké, lysé nebo kratičce chlupaté, celokrajné, na vrcholu většinou zaokrouhlené. Pětičetné květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů; květní stopky 2–8 mm dlouhé; kalich je mělce laločnatý; koruna je široce zvonkovitá až baňkovitá, 4–5 mm dlouhá, nažloutlá až narůžovělá, s krátkými, rozestálými cípy; tyčinek je 10, s lysými nitkami; semeník je spodní. Plodem je kulovitá, červená bobule o průměru 6–10 mm, s vytrvalými zbytky kalicha na vrcholu, jedlá, poněkud natrpklá.
Vaccinium parvifolium
Vaccinium parvifolium
Vaccinium parvifolium
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 7. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, French Beach).