Syn.: Vaccinium erythrococcum Rydb., Vaccinium microphyllum (Hook.) Rydb., Vaccinium myrtillus var. microphyllum Hook.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité; Vacciniaceae S. F. Gray – brusnicovité
Vaccinium scoparium
Rozšíření: Roste na západě Severní Ameriky, především v horských systémech dále od pobřeží, zejména ve Skalistých horách. Areál sahá od Britské Kolumbie a Alberty na severu po severní Kalifornii a Colorado na jihu, na jihovýchod zasahuje do Jižní Dakoty.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a na lesních světlinách, v subalpinské travinobylinné nebo keříčkové vegetaci na mezických až vlhkých stanovištích; preferuje vyšší nadmořské výšky, kyselé a živinami chudé půdy a spíše kontinentální klima.
Vaccinium scoparium
Popis: Nízký opadavý metlovitý keřík tvořící pomocí podzemních plazivých výběžků rozsáhlé klonální porosty, vysoký 10–25 cm; větvičky jsou ostře hranaté, žlutavé nebo zelenavé, lysé. Listy jsou střídavé, vejčitě kopinaté, 7–11 mm dlouhé a 4–6 mm široké, světle zelené, lysé, na líci lesklé, na rubu matné, jemně pilovité, na vrcholu s nasazenou ostrou špičkou. Pětičetné nicí květy vyrůstají po jednom na 2–2,5 mm dlouhých stopkách v úžlabí listů; kalich je světle zelený, nezřetelně laločnatý; koruna je válcovitě baňkovitá, 3–4 mm dlouhá, růžová; tyčinek je 10, nitky jsou lysé; semeník je spodní. Plodem je kulovitá, sytě červená, lesklá, 3–5 mm velká bobule, sladká a chutná.
Využití: Plody jsou sice velmi chutné, ale jsou drobné a nehodí se ke komerčnímu sběru. Pro původní obyvatele však byly, podobně jako jiné druhy borůvek, významnou složkou potravy.
Vaccinium scoparium
Vaccinium scoparium
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 17. a 20. 7. a 2. 8. 2007 (Kanada, Alberta: NP Jasper, Mt. Edith Cavell a NP Banff, Bow Lake; Britská Kolumbie: Manning Provincial Park, Strawberry Flats).