Syn.: Vaccinium rubrum Gilib., Vaccinium ciliatum Gilib.
Česká jména: brusnice bařinná (Presl 1819), brusnice vlochuně, brusnice bařinná, vlochuně, lochyně, šálenka, mechynka (Presl 1846), borůvka bařinní (Opiz 1852), brusnice bažinná (Sloboda 1852), vlochyně (Čelakovský 1879), brusnice vlochyně (Polívka 1912), (brusnice) vlochyně (Dostál 1950), vlochyně bahenní (Dostál 1989), vlochyně, vlochyně bahenní (Kubát 2002), brusnice vlochyně, vlochyně (Kaplan 2019)
Slovenská jména: kyhanka holuběl, klikva, vlochuňa, šialenka, mechyňka, holuběl (Reuss 1853), čučoriedka barinná (Dostál 1950), brusnica barinná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité

Vaccinium uliginosum

Vaccinium uliginosum

Rozšíření: Arktické, subarktické a mírné pásmo severní polokoule, v jižnějších oblastech se vyskytuje jen v horách. V Severní Americe zasahuje areál druhu na jih zhruba po stát Maine, v západní části kontinentu se táhne hřebeny Skalistých hor až do Utahu a Kalifornie, v Evropě až do Alp, Karpat a hor Balkánského poloostrova. U nás roste poměrně hojně v horských oblastech, jen vzácně v pahorkatině, v teplejších oblastech zcela chybí.

Ekologie: Roste na sušších místech vrchovišť, přechodových rašelinišť, rašelinných borů, na půdách kyselých, nevysychavých a živinami chudých. Kvete v květnu a červnu.

Popis: Opadavý keřík, 20–50(–80) cm vysoký, větve oblé, hnědé nebo červenohnědé, lysé, listy téměř přisedlé, obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené nebo zašpičatělé, celokrajné, slabě podvinuté, sivozelené, na rubu s vyniklou žilnatinou. Květy nící, jednotlivé nebo ve 2–3květých hroznech, kalich dosahuje 1/3 koruny, koruna vejčitě baňkovitá, bílá s narůžovělým nádechem. Plodem jsou kulovité bobule, vzácně bývají i elipsoidní nebo hruškovité, modročerné. Druh je poměrně proměnlivý ve výšce rostlin, tvaru a velikosti listů i plodů.

Ohrožení a ochrana: V Česku vlochyně ohrožena není, na Slovensku je zařazena mezi zranitelné druhy, je zde chráněna i podle zákona (VU/§).

Využití: Plody vlochyně jsou nejedlé, mírně jedovaté. V některých oblastech areálu se používaly jako halucinogeny při rituálních obřadech.

Poznámka: Vlochyně je jedinou živnou rostlinou housenek zákonem chráněného motýla žluťáska borůvkového (Colias palaeno) i ohroženého modráska stříbroskvrnného (Vacciniina optilete).

Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosumVaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum

Fotografováno ve dnech 3. 8. 2003 (Česko, Čechy, Šumava, Modravské slatě) a 22. 5. 2005 (květ).