Syn.: Agapetes varingiifolia G. Don, Diplycosia erythrina (Hook.) King et Gamble, Epigynium varingiifolium Klotzsch, Vaccinium erythrinum Hook.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Vaccinium varingiaefolium
Rozšíření: Vyskytuje se v Malajsii, na Sumatře, Jávě a na Bali. Rozlišují se tři variety: nominátní je široce rozšířena, var. calcaratum je známa ze Sumatry, kde roste spolu s varietu nominátní, var. orientale je známa pouze z východní Jávy.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské lesy a subalpínská vegetace, často vytváří dominantu vegetace na sopkách, v nadmořské výšce (1400–)1800–3340 m. Osídluje jak otevřená stanoviště a k větru exponovaná místa (tam tvoří nízké keříky), tak hlubší humusem bohaté půdy na zazemněných svazích tvořených sopečným popelem nebo lávou, obvykle ve společnosti druhů rodů Eurya a Symplocos. Patří mezi pionýrské druhy na místech narušených vulkanickou činností. Květy jsou autogamní nebo je opylují ptáci.
Vaccinium varingiaefolium
Popis: Obvykle terestrický, zřejmě jen výjimečně epifytický keř vysoký (1–)3–5 m nebo i stromek s hustou korunou, dorůstající 8(–20) m a o průměru kmene až 0,5 m; borka je tmavá; letorosty jsou v mládí hranaté, podélně rýhované, lysé nebo pýřité. Listy jsou střídavé, vejčité, eliptické až obvejčité, řidčeji kopinaté, (1,5–)2,5–6 cm dlouhé a (0,5–)1–2,5 cm široké, na líci leskle tmavozelené, na rubu světlejší a matné, na bázi klínovité až uťaté, celokrajné, na vrcholu tupé, zašpičatělé nebo špičaté (mladé listy jsou často zářivě červené); řapík je 2–4 mm dlouhý. Květenství je jednostranný hrozen s nicími květy; květní stopky jsou 5–9 mm dlouhé; kalich je miskovitý, 1,5–2 mm dlouhý, s 5 trojúhelníkovitými, přímo odstálými cípy; koruna je baňkovitě trubkovitá, (7–)9–11 mm dlouhá, před ústím nejužší, v Indonésii nejčastěji krvavě červená nebo nachová, v Malajsii obvykle bílá, vně lysá, často s voskovým povlakem, uvnitř krátce chlupatá, cípy rozestálé nebo nazpět ohnuté, asi 1,5 mm dlouhé; tyčinek je 10, zejména v dolní polovině chlupatých; semeník je spodní, s 8–10 mm dlouhou čnělkou. Plody jsou kulovité, tmavě nachové až černomodré, obvykle lysé, nepříliš dužnaté bobule asi 8 mm v průměru.
Vaccinium varingiaefolium
Vaccinium varingiaefolium
Vaccinium varingiaefolium
Vaccinium varingiaefolium
Fotografoval Mário Duchoň, v únoru 2013 (Indonésie, Sumatra, Gunung Kemiri, NP Leuser).