Syn.: Valeriana alliariaefolia Vahl, Valeriana macrophylla M. Bieb., Valeriana klukhorica Troitz.
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Valeriana alliariifolia
Rozšíření: Převážná část areálu se rozkládá v Malé Asii, kde roste od Turecka po severní Írán a Kavkaz. Kromě toho se vyskytuje i na řeckém ostrově Euboia.
Ekologie: Provází vysokobylinnou vegetaci podél potůčků, zvláště na zastíněných místech v lesním stupni. Lokality leží v nadmořských výškách 1000–3000 m.
Popis: Statná vytrvalá bylina, dorůstá výšky až 1,5 m; oddenek je válcovitý, větvený; lodyha je dutá, lysá, mělce rýhovaná. Listy jsou vstřícné, jednoduché; řapík je 5–50 cm dlouhý, čepel je celistvá, vejčitá až okrouhlá, 4–20 cm dlouhá, se srdčitou bází, na okraji nepravidelně zubatá, špičatá, horní listy jsou často téměř přisedlé, rovněž jednoduché, trojúhelníkovité až vejčité, řidčeji kopinaté. Květenství je hustá bohatá vrcholičnatá lata; květy jsou drobné, oboupohlavné; koruna je (3–)4–5,5 mm dlouhá, bílá, vzácněji světle růžová; semeník je spodní, lysý. Nažky jsou lysé.
Valeriana alliariifoliaValeriana alliariifolia
Valeriana alliariifolia
Valeriana alliariifolia
Fotografováno dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).