Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Valeriana tripteris subsp. austriaca

Valeriana tripteris subsp. austriaca

Rozšíření: Evropa – Východní Alpy, severovýchodní Morava (zde západní hranice rozšíření), oblast Karpat. V ČR je druh rozšířen v od submontánního do supramontánního stupně, těžiště areálu se nachází v oblasti moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku, odkud zasahuje do přilehlých oblastí, na jihozápad až do Svitav a Žďárských vrchů. Nejvýše roste na vrcholu Keprníku v Hrubém Jeseníku 1420 m n. m., nejníže na Vítkově u hradu Vikštejn 400 m n. m. Na Slovensku v karpatské oblasti roste roztroušeně až hojně hlavně v montánním a subalpínském stupni, v panonské oblasti pouze ve Slovenském krasu. Nejvýše na hoře Pyšná 1800 m n. m., nejníže v Turnianskom Podhradí 300 m n. m.
Ekologie: Roste ve stinných suťových lesích, roklinách, na stinných skalních svazích, ve skalních štěrbinách, na půdách mělkých, kamenitých, štěrkovitých, hlinitých, kyselých až bazických. Vyžaduje vyšší půdní i vzdušnou vlhkost. V ČR se vyskytuje na nevápnitých substrátech ve společenstvech svazů Fagion a Tilio-Acerion, na Slovensku kromě těchto svazů také významným druhem společenstev třídy Asplenieta trichomanis, svazů Seslerio-Festucion glaucae a Calamagrostion variae, ve vápnomilných bučinách, v reliktních borech svazu Pulsatillo slavicae-Pinion, v smrkových a jedlosmrkových lesích svazu Piceion excelsae a sporadicky také v pásmu kleče ve svazu Pinion mughi. Kvete v květnu až červenci.
Valeriana tripteris subsp. austriaca
Popis: Vytrvalá, 7–60 cm vysoká bylina s mohutným, až 20 cm dlouhým a 0,5 cm širokým, bohatě větveným oddenkem. Lodyha jednoduchá, přímá až vystoupavá, oblá, jemně rýhovaná, lysá někdy na bázi či v uzlinách jemně pýřitá, se 2–3 páry listů. Listy na sterilních výběžcích jsou dlouze stopkaté, srdčité nebo srdčitě vejčité, na okrajích roztroušeně chlupaté, na okrajích čepele mělce oddáleně zubaté až celokrajné. Dolní listy na kvetoucích rostlinách jsou jednoduché, vejčité, na stopkách 1–4 cm dlouhých. Ostatní listy na lodyze krátce řapíkaté nebo přisedlé, 3dílné nebo 3sečné. Prostřední úkrojek těchto listů je úzce vejčitý až úzce kopinatý, oddáleně hrubě zubatý, postranní úkrojky užší. Pod bází květenství vyrůstá pár celistvých čárkovitě kopinatých listenů. Všechny listy jsou na ploše lysé, nebo řídce pýřité, na okraji brvité. Květenství tvoří bohatý vrcholový vidlan s oboupohlavními nebo polygamickými květy. Kalich pětizubý, koruna nálevkovitá, bílá až světle růžová, u samičích a oboupohlavních květů dosahuje v průměru 3–4,5 mm, u samčích květů 1,5–3 mm. Prašníky a čnělka z koruny vynikají. Plodem je nažka lahvicovitého tvaru, 3–4 mm dlouhá a 1 mm široká, lysá (vz. kratičce chlupatá), s podélnými žebry.
Valeriana tripteris subsp. austriaca
Ohrožení a ochrana: V ČR je řazená mezi ohrožené taxony (C3).
Valeriana tripteris subsp. austriaca
Fotografováno ve dnech 8. 4. 2007 (Slovensko, Zádielska dolina) a 6. 4. 2007 (Súľov) a herbář Libereckého muzea.