Syn.: Valeriana sylvatica F. W. Schmidt, Valeriana affinis Opiz, Valeriana compacta Opiz, Valeriana dioica subsp. pinnatifida Čelak.
Česká jména: odolen dvoudomý (Presl 1846), kozlík dvoudomý (Kubát 2002)
Slovenská jména: valeriána dvojdomá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Valeriana dioica
Rozšíření: Téměř po celé Evropě se soustředěnějším výskytem ve střední a severozápadní Evropě. U nás je rozšířena na příhodných stanovištích po celém území s výjimkou velmi suchých území.
Ekologie: Kozlík roste na slatinných i rašelinných loukách, ale i vlhkých a zamokřených a směřujících k zrašelinění, také v údolních polohách podmáčených lesů. Kvete během května a června.
Popis: Tento kozlík je dvoudomá rostlina, jeho květonosné lodyhy (starší dvou let) mají svěží zelenou barvu a v horní části s květenstvím uspořádaným do hustých koncových vidlanů. Květy jsou jednopohlavné, prašníkové květy jsou větší, mají růžovou barvu a pestíkové květy jsou menší, většinou s bílou korunou. Dolní lodyžní listy jsou celistvé, podobně jako listy sterilních růžic. Střední a horní lodyžní listy jsou lyrovitě peřenodílné s dlouhým středním (koncovým) úkrojkem.
Ohrožení a ochrana: Kozlík dvoudomý je z hlediska ohrožení hodnocen v ČR jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a). Na Slovensku potenciálně ohrožený (NT).
Valeriana dioicaValeriana dioica
Valeriana dioica
Fotografováno dne 20. 5. 2004 (Sokolov).