Syn.: Valeriana dioica L. var. simplicifolia Rchb., Valeriana elongata var. polygama sensu DC., Valeriana dioica L. subsp. simplicifolia (Rchb.) Čelak., Valeriana polygama sensu aut. non Besser
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Valeriana simplicifolia
Rozšíření: Východní část střední Evropy s těžištěm ve Východních a Západních Karpatech. Polskými nížinami zasahuje až do Pobaltí. U nás na severovýchodní Moravě, zejména v mezofytiku středního Pobečví, Javorníků, Pobeskydské pahorkatiny a Hostýnských vrchů, na jih až do Bílých Karpat a Zlínských vrchů.
Ekologie: Roste na slatinných loukách a slatinách, vlhkých loukách a zamokřených lesích v údolních polohách, na minerálními látkami bohatých půdách neutrální až alkalické reakce. Druh kvete v květnu a červnu.
Valeriana simplicifolia
Popis: Rostliny světle zelené, oddenek šikmý až plazivý, 2–3 cm silný, s tenkými kořeny, rozvětvený, často nesoucí sterilní listové růžice. Lodyha přímá, do 0,5 m vysoká, hranatá až nevýrazně křídlatá, na hranách velmi řídce chlupatá, obvykle s 2–4 páry listů. Listy sterilních růžic dlouze řapíkaté, s čepelí vejčitou až eliptickou, na bázi uťatou až mírně srdčitou, celokrajnou, na vrcholu tupou. Dolní a střední lodyžní listy podlouhle kopinaté až vejčité, obvykle 4–7 cm dlouhé a 2–3 cm široké, přisedlé nebo na bázi zúžené v krátký řapík, celokrajné až jemně nepravidelně oddáleně zubaté, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté, naspodu s vyniklou žilnatinou. Horní lodyžní listy kopinaté, obvykle hrubě zubaté, pod květenstvím ojediněle až peřenoklané. Květy jednopohlavné (rostliny zpravidla dvoudomé) v hustých vrcholových vidlanech, listeny úzce čárkovité. Koruny prašníkových květů asi 3 mm dlouhé, růžově červené, tyčinky z koruny vyniklé. Koruny pestíkových květů asi 1 mm dlouhé, obvykle bílé. Plody v obrysu úzce vejčité.
Ohrožení a ochrana: V České republice je kozlík celolistý zařazen mezi silně ohrožené druhy (C3), zákonem však u nás chráněn není. Chráněn je ale například v Maďarsku.
Poznámka: U celého rodu kozlík jsou v rostlinách přítomné určité látky mající přitažlivé účinky na kočky.
Valeriana simplicifoliaValeriana simplicifolia
Valeriana simplicifolia
Fotografováno dne 16. 5. 2009 (Hostýnské vrchy, u Hošťálkové).