Syn.: Fedia coronata Gaertn., Fedia discoidea (L.) Mirb., Fedia platyloba (Dufr.) Roem. et Schult., Fedia rotata Rchb., Fedia sicula Guss., Valeriana discoidea (L.) Willd., Valeriana locusta var. discoidea L., Valerianella multidentata Loscos et J. Pardo, Valerianella platyloba Dufr.
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Valerianella discoidea
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se od Portugalska až po jižní Bulharsko, v severní Africe od Maroka po Egypt a v Asii v Turecku, Sýrii a Libanonu. Také roste na většině ostrovů. V Německu byl zaznamenán zplanělý, výskyt na Kanárských ostrovech je rovněž pokládán za druhotný.
Ekologie: Provází jednoletou vegetaci na suchých, otevřených, obvykle narušovaných místech, např. na úhorech, pastvinách, podél cest apod., zpravidla na stanovištích s vyšším obsahem dusíku. Dává přednost těžším půdám na bazičtějších podkladech.
Valerianella discoidea
Popis: Jednoletá bylina vysoká (1–)2–25(–30) cm; lodyhy jsou v horní části vidličnatě větvené, řidčeji jednoduché, obvykle s chlupy obrácenými nazpět. Listy jsou vstřícné, přízemní jsou podlouhlé, obkopinaté až kopisťovité, 0,5–7(–9) cm dlouhé a 0,1–1,3(–2) cm široké, na ploše lysé, s 1–3 žilkami, lodyžní listy jsou přisedlé, podlouhlé, oddáleně zubaté až peřenodílné. Květenství tvoří strboulovitě shloučené vidlany o průměru 1–1,2 cm; kalich je miskovitý, s 6–12 trojúhelníkovitými, na vrcholu osinkatými zuby, za plodu se zveličuje; koruna je 1,5–2 mm dlouhá, bělavá nebo světle modrofialová, její trubka je 0,7–1,2 mm dlouhá, cípy jsou stejné; tyčinky jsou 3; blizna je trojklaná. Plody jsou obráceně kuželovité nažky 1,5–2,1 mm dlouhé, na vrcholu s vytrvalým, zvonkovitým, uvnitř chlupatým kalichem.
Poznámka: Kozlíky a kozlíčky bývaly tradičně vymezovány jako samostatná čeleď Valerianaceae. Výsledky molekulární biologie tuto zvyklost nepotvrdily; v různých verzích moderních systémů byly přiřazovány například mezi štětkovité (Dipsacaceae). Podle vydání APG IV z roku 2016 jsou součástí šířeji pojímaných zimolezovitých, které byly v předešlých verzích chápány mnohem úžeji.
Valerianella discoideaValerianella discoidea
Valerianella discoidea
Fotografoval Mário Duchoň, dne 2. 4. 2012 (Maroko, Demnate).